Innan du startar en vårdnadstvist bör du titta på vårt medlingspaket.

Iibland är det dock inte möjligt lösa en tvist utanför domstol. Då måste du skicka in en stämningsansökan mot den andra föräldern med dina krav (yrkanden) och en motivering (grunder) till varför domstolen ska bevilja dina krav.

Din motpart (andre föräldern) kommer göra likadant.

Därefter bestämmer domstol.

Detta kallas en vårdnadstvist och majoriteten anlitar en jurist för hjälp med processen.

Vad kostar en vårdnadstvist?

Vi erbjuder en kort initial kostnadsfri konsultation per telefon för att se vad du behöver hjälp med. Därefter följer den statligt fastställda rättshjälpstaxan, som för närvarande är 1802,50 kr per timme inklusive moms.

Du har ofta möjlighet att få hjälp för kostnader i en vårdnadstvist via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom statlig rättshjälp. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna innan du bestämmer dig för att gå vidare.

Gör en beställning för kostnadsfri initial konsultation längst ner.


Så här fungerar det

Beställ kostnadsfri konsultation: Vårdnadstvist

Har det förekommit våld eller andra övergrepp? *