GDPR: Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Skilsmässa.se är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in när du använder hemsidan.

Vilka uppgifter samlas in?

Din epostadress sparas om du registrerar dig på forumet.

Syfte: För att skapa ett medlemskonto så att du kan logga in. Forumet skickar även ut automatiska uppdateringar, t.ex. när något svarat på din tråd.

Cookies sparas på din dator.

Syfte: Annonser genom retargeting samt analys av trafikflöde och hur besökare använder hemsidan.

Kontaktuppgifter om du fyller i en intresseanmälan till en tjänst / nyhetsbrev.

Syfte: För att kunna kontakta dig.

Radera uppgifter:

Du kan när som helst radera dina inlägg i forumet och ditt konto. Du gör detta på ditt konto.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från skilsmässa.se om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina person- uppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info @ skilsmässa.se om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Camille Roux som du når på info @ skilsmässa.se.