Vilka möjligheter finns till ekonomisk hjälp för en vårdnadstvist?

Det finns två sätt att få hjälp med dina kostnader för att driva ett rättsligt ärende (rättegångskostnaderna) vid en vårdnadstvist.   

  1. Genom rättsskydd som finansieras av ditt försäkringsbolag,

  2. Genom rättshjälp som finansieras av staten.

Alla människor är dock inte berättigade till rättsskydd eller rättshjälp.  De personer som inte blir beviljade rättsskydd eller rättshjälp får själva stå för sina kostnader i ärendet. 

I denna artikel går vi igenom dina möjligheter till ekonomisk hjälp vid en vårdnadstvist på ett snabbt och lättförståeligt sätt. Oftast hjälper din jurist dig att gå igenom dina alternativ och upprätta en ansökan om rättsskydd/rättshjälp i ärendet. Men det kan vara bra att veta vad som gäller innan du kontaktar en jurist.

Rättsskydd genom hemförsäkring

Det första du måste göra är att kontrollera om det i din hemförsäkring finns ett rättsskydd som täcker kostnaden för din vårdnadstvist. För den händelse du har en försäkring som täcker din vårdnadstvist så innebär det att du inte kommer att kunna beviljas rättshjälp från staten.  Så det första du bör göra är att kontrollera din hemförsäkring och vad som ingår i försäkringsskyddet.  I hem-, villa- och fritidshusförsäkringar ingår ofta ett rättsskydd. Detsamma gäller även vissa bil- och båtförsäkringar.  Rättsskyddet innebär att försäkringsbolaget betalar en del av dina juridiska kostnader. Det vanliga är att försäkringsbolagen täcker mellan 75 – 80 % av dina kostnader, upp till ett visst maxbelopp.

Alla försäkringsbolag har olika villkor. Kontakta ditt försäkringsbolag eller be en jurist hjälpa dig titta igenom villkoren.

Rättshjälp 

Vad betyder rättshjälp?

Rättshjälp innebär att du under vissa omständigheter kan få en stor del av den juridiska kostnaden betald av staten. Det är ett skyddsnät för dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt.

Vem hanterar rättshjälpen?

http://www.rattshjalpsmyndigheten.se

Vem kan få rättshjälp?

  • Om du saknar försäkring med rättsskydd.

  • Om du inte har en försäkring men på grund av din ekonomiska situation borde ha haft en försäkring, kan du inte få rättshjälp.

  • Har du inkomster på mer än 260 000 kronor per år, har du inte rätt att få rättshjälp.

  • För att få rättshjälp ska du som huvudregel först haft en timmes juridisk rådgivning, dvs konsulterat en jurist under en timmes tid.

  • Du ska ha behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till dina kostnader i tvisten. Denna bedömning gör Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen (om ärendet redan är under handläggning).

Ansöka om rättshjälp för vårdnadstvist

Det är i regel bra att börja med att kontakta en jurist för att tillsammans med denne gå igenom ditt ärende. Om juristen gör bedömningen att du har rätt till rättshjälp och ni beslutar att gå vidare med ärendet till domstol så hjälper juristen till med att fylla i en blankett kallad “ansökan om rättshjälp”.  Blanketten inges därefter till Rättshjälpsmyndigheten eller till domstolen.