Allt du behöver veta om samarbetssamtal

I den här artikeln går vi igenom följande:

 • Vad betyder “samarbetssamtal”?
 • Hur går ett samarbetssamtal till?
 • Exempel på saker man kan ta upp
 • Vad kostar samarbetssamtal?
 • Om en av parterna vägrar samarbetssamtal
 • Har barnet någon talan?
 • Vart kan man vända sig?
 • Sammanfattning

En skilsmässa kan vara svår, särskilt när det är barn och sårade känslor inblandade. Oenigheter kan göra det svårt att fatta viktiga beslut som rör det gemensamma barnet och ibland låter man till slut domstolen avgöra. Det finns emellertid ett enklare och billigare sätt, och det viktigaste av allt – ett som tär mindre på barnet.

 

Vad betyder “samarbetssamtal”?

Samarbetssamtal hanteras av familjerätten på kommunen och något alla föräldrar har rätt till i samband men en separation. I samarbetssamtalen får föräldrar hjälp med att komma överens om frågor som rör det gemensamma barnet, till exempel vårdnad, umgänge och försörjning. Man kan också få hjälp med att upprätta skriftliga avtal kring dessa frågor. Med hjälp av samtalen kan man sätta upp nya rutiner och rådgöra med samtalsterapeuten inför stora beslut som rör barnet. Av samarbetssamtalen kan man också lära sig att kommunicera om hur barnet har det och stärka den gemensamma känslan i föräldraskapet.
Syftet med samtalen är att finna en väg till ett fungerande samarbete kring barnet utan att behöva gå till domstol. Samtalen är sekretessbelagda.

 

Hur går ett samarbetssamtal till?

Det första steget är att kontakta familjerätten på kommunen och be om samarbetssamtal.
Tillvägagångssättet kan skilja sig lite mellan olika kommuner men gemensamt är att en eller två samtalsledare är närvarande. Ibland börjar man med ett telefonsamtal till respektive förälder, eller med ett personligt möte. Detta för att få en bild av vilka frågor som föräldrarna vill lösa och för att kunna planera de kommande samtalen på rätt sätt. Resterande samtal genomförs med båda föräldrarna närvarande. Antalet samtal varierar, för vissa räcker det med ett samtal, andra behöver flera.

 

Exempel på saker man kan ta upp

Man kan prata om allt som rör relationen och barnet. Vad man behöver hjälp med är individuellt, det finns inget rätt och fel. Här följer några exempel (men det finns mycket annat man kan ta upp):

 • Mitt ex har inte tid för barnet.
 • Mitt ex vill bestämma allt och bryr sig inte om mina åsikter.
 • Vi bor långt ifrån varandra, hur ska vi göra med barnet?
 • Vi kommer inte överens om vårdnaden men vill inte gå till domstol.
 • Mitt ex låter mig inte träffa barnen.

 

Vad kostar samarbetssamtal?

Samarbetssamtalen är kostnadsfria hos kommunen.

 

Om en av parterna vägrar samarbetssamtal

Det är förståeligt att kommunikationssvårigheter kan uppstå i samband med en skilsmässa och ibland kan det finnas godtagbara anledningar till att inte vilja delta i ett samarbetssamtal. Några orsaker kan vara hot, misshandel, tidigare resultatlösa försök att lösa konflikter eller annat olämpligt beteende från den ena förälderns sida – därför måste varje ärende bedömas individuellt.

Ibland kan en förälder dock vägra utan giltigt skäl och det finns ingen föreskrift som tvingar någon att delta i ett samarbetssamtal. Däremot kan en vägran att delta i samarbetssamtal vara till nackdel för den föräldern i domstolen om fallet går så långt. Domstolen lägger mycket vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta kring barnet och en vägran till samarbetssamtal kan göra att man bedöms som olämplig vårdnadshavare på grund av oförmågan att samarbeta.

 

Har barnet någon talan?

Enligt 6 kap. 2a § i föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande, men vad som är barnets bästa kan vara subjektivt. I samarbetssamtalen fokuserar man på barnet och dess behov, man bör ta hänsyn till barnets tankar och önskemål utifrån barnets utvecklingsnivå och ålder. Det är förstås lättare för barnet om föräldrarna kan hitta gemensamma lösningar utan en vårdnadstvist i domstol, och just det är syftet med samarbetssamtal.

 

Vart kan man vända sig?

Alla föräldrar som ska eller har separerat har rätt till samarbetssamtal. Det behövs ingen remiss och man bokar tid direkt hos kommunens familjerådgivning. Sök på familjerätten + [stad] på Google för att hitta information och kontaktuppgifter till den lokala familjerätten.

 

Sammanfattning

Föräldraskap i samband med skilsmässa kan vara knepigt och det kan hända att man glömmer bort barnets bästa när man är mitt upp i en tvist. I samarbetssamtal försöker man lösa konflikter och hitta ett sätt att samarbeta på kring barnen.

Här sammanfattar vi kort vad vi gått igenom i artikeln:

 • Alla föräldrar har rätt till samarbetssamtal i samband med en separation.
 • Vad man behöver hjälp med är individuellt, man kan ta upp allt som rör föräldraskap och barnet.
 • Syftet med samarbetssamtalen är att nå gemensamma överenskommelser kring barnen.
 • Det går inte att tvinga någon till samarbetssamtal, men en vägran kan vara till nackdel för den avstående föräldern.
 • Kommunen erbjuder samarbetssamtal, samtalen är kostnadsfria och sekretessbelagda.

 

Behöver du hjälp med frågor kring vårdnad, boende eller umgänge?

Läs här hur du kan få gratis feedback från en jurist.