Så här fungerar parterapi

Att stöta på svårigheter i en relation är inte ovanligt, nästan alla kommer någon gång att tampas med problem som måste lösas. Med vad gör man när problemen blir så svåra och konflikterna så återkommande att man inte kan lösa dem själva? Då kan det vara dags att överväga parterapi.

Vad är parterapi?

Parterapi är en gren under kommunens familjerådgivning, där det kallas parsamtal. Även privata mottagningar erbjuder parterapi. Den vanliga sjukvården erbjuder också samtal med psykolog kring besvär som kan uppkomma på grund av relationsproblem, exempel svår ångest, självmordstankar etc.

Parsamtal erbjuds av alla kommuner och söks på eget initiativ. Syftet med parterapi är att hjälpa bland annat par med olika samlevnadsfrågor och kriser. Med hjälp av en terapeut försöker ni sätta ord på saker som annars är svåra att prata om eller som ofta leder till konflikter. Under samtalen lyssnar ni på varandra och reflekterar över det som sägs. Varje par har olika mål med sin parterapi men något som nästan alla har gemensamt är att man vill uppnå positiv förändring efter genomförd parterapi.

Att gå i parterapi är inte ett tecken på svaghet, tvärtom, det är ett tecken på styrka och en vilja att arbeta med relationen. Och man är långt ifrån ensam – 2016 vände sig 36 500 personer till den kommunala familjerådgivningen, varav hälften handlade om parrelationer och att kunna fortsätta leva tillsammans.

Orsaker till parterapi

Det finns lika många anledningar att gå i parterapi som det finns par och orsakerna sträcker sig från kommunikationssvårigheter till otrohet. Här är några exempel:

 • Vi bråkar framför barnen
 • Min partner vill skiljas
 • Vi är oense om vi ska skaffa barn
 • Min partner är extremt svartsjuk
 • Allt är annorlunda nu när vi är föräldrar
 • Min partner vill ta ett jobb i en annan stad
 • Min partners mamma lägger sig i allt
 • Min styvson accepterar inte mig och vill förstöra för mig och min partner
 • Vi kan inte få barn på traditionellt sätt

Hur går parterapi till?

Parterapi genomförs i form av samtal med båda parter i relationen närvarande och en terapeut. Tillsammans med terapeuten utformar ni mål med samtalen och försöker komma fram till konstruktiva lösningar som båda i relationen kan acceptera. Antal samtal och tiden mellan samtalen beror på er som par och det ni vill lösa. För vissa par räcker ett eller några enstaka samtal, andra behöver fler samtal under en längre tid. Vissa par går på samtal ofta, andra mer sällan.

Den kommunala familjerådgivningen, där parsamtal ingår, har sekretess och inga journaler förs.

Väntetid och samtalslängd

Längden på parsamtalen varierar beroende på mottagning och kommun. Vissa privata mottagningar har sessioner på 45 minuter medan Stockholm stads sessioner är 90 minuter långa.

Även väntetiden beror på mottagning och kommun och är mellan två veckor och två månader. Vissa kommuner ger förtur till gravida, par med spädbarn, våld/hot i relationer och akut kris.

Hos privata aktörer kan väntetiden vara ännu kortare. Vissa erbjuder vi gratis samtal med psykolog online. Väntetiden är cirka 1-2 dagar. Betalning sker av den offentliga hälso- och sjukvården. Se rekommendation på en aktör längst ner. Men det finns många att välja på.

Vad kostar parterapi?

Kommunen: Avgiften för parsamtal varierar mycket mellan kommuner, räkna med cirka 200–600 kronor per samtal. Kontakta din kommun för exakt prisuppgift. Det varierar från kommun till kommun hur många samtal man kan få. De flesta kommuner erbjuder tre till fem samtal, ibland fler om ni behöver det.

Privat mottagning: Parterapi på privata mottagningar börjar på cirka 1 000 kronor.

Stockholms stad har kundval, vilket innebär att de som vill gå i parterapi kan välja mellan parsamtal hos stadens egen familjerådgivning och godkända privata mottagningar, till samma avgift. Kontakta din kommun för att höra om även de erbjuder den möjligheten.

Olika typer av parterapi

Det finns ett antal olika metoder som kan vara värda att se över för att sedan välja den som passar er bäst. Här tar vi upp några av de terapiformer som finns.

EFT – Emotionellt fokuserad terapi

EFT arbetar efter anknytningsteorin – hur var barndomen och vad har man tagit med sig i vuxenlivet? Paret får hjälp med att bryta destruktiva mönster och öka medvetenheten om sina egna och sin partners känslor och beteende. Syftet är att skapa en ”vi-känsla” och hjälpa paret at bli mer öppna mot varandra.

Passar bland annat: Par som vill fortsätta ihop och är engagerade i relationen.

IBCT- Integrativ beteendeterapi för par

I IBCT görs en beteendeanalys och man jobbar med känslor och acceptans av olikheter, åsikter och beteenden. Terapeuten och paret går tillsammans igenom konfliktområden samt parets styrkor och historia. I behandlingen som följer tränar paret på problemlösning, att ta emot kritik och uttrycka känslor för att sedan förhoppningsvis kunna hitta tillbaka till varandra.

Passar bland annat: Par som vill använda en välbeprövad metod.

KBT – Kognitiv beteendeterapi för par 

I KBT kartlägger man den nuvarande situationen för att komma fram till vad man måste förändra för att må bättre. Terapin börjar med en djupanalys av hur paret interagerar med varandra. Syftet med KBT är lösningar och framtiden. Man ser inte bakåt och fokuserar istället på hur paret kommunicerar och att acceptera det som inte går att ändra.

Passar bland annat: Par som vill använda sig av en klassisk terapiform.

IMAGO parterapi 

En blandning mellan bland annat KBT och psykodynamisk tearpi. Här är dialogen central och består av tre steg: spegling (återberättande), validering (bekräftelse) och empati (inlevelse). Detta försäkrar att båda parter blir hörda, får bekräftelse och förståelse för sin livsssituation.

Passar bland annat: Par som vill fokusera på dialog.

När ska man söka hjälp?

Det går inte att säga exakt när det är dags att söka hjälp. Söker man efter 20 bråk om vem som ska plocka ur diskmaskinen? Efter att ens partner varit otrogen? När ens partner aldrig lyssnar? När ingen vågar säga vad man tänker? När ens partner har slagit sönder sovrumsdörren i sin ilska? Det finns inget rätt svar. Det enda svar som finns är att inte vänta för länge. Det klassiska uttrycket ”bättre en gång för mycket än en gång för lite” är ett bra mantra när det gäller parterapi.

Några varningstecken

Det finns som sagt inga ”rätta” tecken på att det är dags att söka professionell hjälp, men här följer några indikatorer på att det kan vara en bra idé att vända sig till en terapeut:

 • Ni lyckas inte förmedla det ni vill ha sagt och ni känner er missförstådda.
 • Ni bråkar om samma sak hela tiden.
 • Du känner dig ledsen eller bitter när du tänker på relationen. Du kanske rent av känner förakt.
 • Livet har kommit emellan er. Vardagssysslor, jobb, förskola och annat gör att ni lever i ett ekorrhjul och kommunikation går på autopilot.
 • Ni går igenom en kris eller en stor förändring i livet. Det kan vara otrohet eller annat svek, dödsfall eller ett nytillskott i familjen.
 • Du litar inte på din partner.
 • Din partner är kontrollerande eller våldsam.

Vart kan man vända sig?

Det behövs ingen remiss och ni vänder er direkt till en familjerådgivare för att boka tid. Det enklaste är att vända sig till kommunen, sök på familjerådgivning + [er stad] på Google för att hitta information och kontaktuppgifter till er kommuns familjerådgivning. Ni kan också vända er till en privat mottagning och fråga om de erbjuder parterapi och om de har avtal med landstinget för subventionerat pris. Självklart kan ni välja vilken terapeut ni vill, men om de inte är anslutna till landstinget betalar ni fullt pris.

Att välja rätt terapeut

Om ni vänder er till kommunen får ni en tid och blir tilldelad en terapeut. Om ni vänder er till en privat mottagning kan ni välja terapeut mer fritt. En bra utgångspunkt är att fastställa vilken terapimetod ni tror passar bäst och välja mottagning utifrån det. Det är också bra att läsa på om terapeutens utbildning för att säkerställa att ni får professionell hjälp. Känner du någon som har gått i parterapi? Fråga om de kan rekommendera en bra terapeut. Det viktigaste är att personkemin fungerar och att ni känner förtroende för terapeuten, byt terapeut om det inte känns bra.

Om parterapi inte fungerar

Det kan finnas flera anledningar till att parterapi inte fungerar för er. Känns kemin med terapeuten fel? Har ni valt fel terapimetod? Behöver ni fler samtal? Vill ni fortsätta jobba på relationen? Om ni svarar ja på dessa frågor kan en ny vinkel vara ett alternativ. Försök med en ny terapeut, metod eller fler samtal. Om ni svarar nej kanske ni har gjort allt ni kan gällande terapi och det kan vara dags att se på andra alternativ. Ibland kommer man fram till att man inte kan göra mer och att en skilsmässa är lösningen. Det finns hjälp att få för par som ska skiljas och då kan man välja den inriktningen i ett parsamtal istället för att jobba på relationen.

Få hjälp online

Möjligheten att få snabb hjälp är viktigt för att förhindra eller avbryta ångest eller depression som kan bli extra jobbigt när man har relationsproblem. Genom skilsmässa.se och externa samarbetspartners kan du få psykologisk behandling direkt från ditt vardagsrum. Dock inte för parterapi. Läs mer här.

 • Videosamtal med en psykolog kostar 100 kr per möte.
 • En del av den offentliga hälso- och sjukvården.
 • Legitimerade psykologer.
 • Korta väntetider gör att du kan få en tid inom 24h.
 • All datainformation är krypterad och legitimering sker med bankID.

Krävs någon programvara?
Nej. En vanlig dator med internetuppkoppling.

Hur snabbt kan vi få en tid?
Oftast samma dag eller dagen efter.

Varför är det så billigt?
En del av den offentliga hälso- och sjukvården.

Är det lika billigt för alla?
Ja, om du är folkbokförd i Sverige.

Är det lika effektivt som traditionell terapi?
Forskning har visat att terapi online har likvärdig effekt som traditionell terapi.

Kan jag vara anonym?
Nej, enligt patiendatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra journal. Om någon erbjuder anonym terapi är det ingen seriös behandlare.

Gäller frikort?
Ja, det är samma villkor som när du går till vårdcentralen.

Sammanfattning

Alla ställs någon gång inför problem i relationen och ibland behöver man vända sig till en utomstående för hjälp. Parterapi kan hjälpa att stärka relationen och förbättra kommunikationen. Ni reflekterar och lyssnar på varandra och förhoppningsvis blir relationen starkare efter genomförd behandling.

Här sammanfattar vi kort vad vi gått igenom i artikeln:

 • Alla kommuner samt privata mottagningar erbjuder parsamtal/parterapi
 • Det kan förekomma viss väntetid, men detta varierar mycket mellan olika kommuner samt privata mottagningar.
 • Avgiften börjar på 100 kronor/besök för kommunala parsamtal. Privata och icke-subventionerade besök börjar på cirka 1 000 kronor men varierar kraftigt mellan mottagningar och behandlingsmetoder.
 • Det finns olika behandlingsmetoder, läs på och välj en som passar er situation.

Kom ihåg att par söker hjälp av alla möjliga orsaker, det finns ingen för liten eller fel anledning. Terapeuterna har hört det mesta och era problem är inget konstigt eller pinsamt. Sök hellre hjälp för tidigt och för mindre saker innan situationen går överstyr och inte längre kan räddas.