Samarbetssamtal - ett billigare alternativ till vårdnadstvist

Så här fungerar samarbetssamtal vid skilsmässa

När föräldrarna tvistar om vårdnaden blir det lätt en konkurrenssituation där man undviker att hjälpas åt och istället framhåller varandras negativa sidor. Detta ökar avståndet och fiendskapen mellan föräldrarna och barnet får det svårare.

Sett i ett livsperspektiv är barndomen kort och barn som upplever en vårdnadstvist kan känna sig berövade sin barndom. Kommunen är skyldig att erbjuda samarbetssamtal.

Man behöver inte vara vänner, man behöver "bara" komma överens om hur man ska gå vidare. Föräldrarna kan själv begära att få ett samarbetsavtal innan man går till domstol. Samtalen är kostnadsfria. Samarbetssamtal är avsedda att hjälpa föräldrarna nå fram till samförståndslösningar och blicka framåt i stället för att älta det som varit.

Hur ska de fortsättningsvis lösa sina konflikter så att de kan samarbeta om sina barn? Även om de inte ska fortsätta bo ihop måste de kunna prata om barnen och tillsammans lösa de tvister som uppstår när de skiljs som par. Föräldrar som kan nå detta mål har åstadkommit något mycket viktigt för sina barn.

Samarbetssamtalen kan avslutas med att man gör frivilliga överenskommelser eller skriver bindande avtal om vårdnad, boende eller umgänge.

Ett alternativ till en dyr vårdnadstvist som erbjuds gratis av kommunen men utnyttjas av allt för få.

Tingsrätten har möjlighet att begära att parterna, före en vårdnadsutredning, söker lösa sina problem med hjälp av samarbetssamtal. Man kan inte tvingas att delta i samtalen, men de allra flesta brukar se dem som en möjlighet. Även om tvisten gått så långt som till vårdnadsutredning kan man när som helst komma överens om att försöka med samarbetssamtal. Ju förr man söker hjälp desto större utsikter är det att samtalen lyckas. Om samtalen leder fram till en gemensam lösning så att ingen vårdnadsutredning behöver göras, meddelas tingsrätten.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 3.0

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!