​Var ska barnens boende vara efter en skilsmässa?

Gemensam eller ensam vårdnad

I er ansökan om skilsmässa kan ni yrka på om någon av er vill ha ensam vårdnad. Är ni inte överens om vårdnadsfrågan så kan ni båda yrka på, be om, ensam vårdnad. Domstolen kommer sedan med beaktande av principen om barnets bästa besluta i vårdnadsfrågan. Det kan dock vara bra att veta att domstolen kan – även om ni vill ha gemensam vårdnad – besluta att en gemensam vårdnad inte är förenlig med barnets bästa och därför lämna vårdnaden till en av er. Detta gäller endast om det är uppenbart att gemensam vårdnad strider mot barnets bästa, se 6 kap. 5 § föräldrabalken (FB) här.

Barnets boende efter skilsmässa

Har ni gemensam vårdnad och inte är överens om hos vem barnet/barnen ska bo hos efter skilsmässan så kan en domstol besluta detta åt er. Att domstolen ska ta ett sådant beslut kan ni exempelvis yrka på i ansökan om skilsmässa.

Domstolen styrs av principen om barnets bästa när det gäller alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. När domstolen har att besluta i en boendefråga ska barnet/barnens behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna beaktas. Har ni en god samarbetsförmåga kan domstolen fatta beslutet att barnet/barnen ska bo hos er växelvis. I bedömningen ingår även om det finns risk för att barnet kan komma att utsättas för exempelvis övergrepp eller far illa på annat sätt. Barnets åsikt i frågan kan även vara av betydelse i domstolens bedömning beroende på barnets ålder och mognad.

Domstolen ska se till att boendefrågan blir "tillbörligt", det vill säga tillräckligt, utredd. Innan domstolen kan avgöra frågan ska Socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar. Det föreligger nämligen en skyldighet för Socialnämnden att lämna upplysningar som kan vara av betydelse för bedömningen.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 5.0

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!