Tingsrätten

Hej!
Är det vanligt, lämpligt, korrekt osv att Tingsrätten kallar till förberedande förhandling etc utan att socialen fått lämna sitt yttrande trots att socialen missat uppdraget att ta in denna information i första läget så väljer ordförande att inte skjuta upp det hela utan bara kör igång?

(Ordförande hävdar, utan att båda sidorna får komma till tals alls under förhandlingen, att allt båda föräldrarna sköter föräldraskapet korrekt, inga problem, sedan säger att det räcker att ena sidan skickar in “varför detta boende” och andra sidan får sedan skicka in “därför att” sen sedan dömer i detta mål.)