Om en ser något

Om en mor inte kan ta seg av barnet. Kan en pappa gjöra något åt det då?

Jag förstår inte vad du menar. Vad betyder “ta seg av barnet”?

1 gillning

At hos hon er det en sykdom. Och inte kan ta seg av barn. Hon blir ofta sint. Så hon kan inte ha barn.
Hva ska en pappa gjöra då?

Det betyder “ta hand om barnet”.

Ok jag er lite dårlig på Svenska.

Berätta gärna lite mer om på vilket/vilka sätt hon inte kan ta hand om barnet!

Brukar mycket skäll på dom. För det minsta.
Så det går mycke i gråt för barns då.

Lever ni tillsammans eller på skilda håll?

Vi lever skilda. Men har ju varit der mycket då. Och ser Hva som skjer.

Och mina barn säger ju mycket til meg.
Så ommin son gjör fel på leksan. Så er det det skäll med en gång ju

Om det är i Sverige så borde det gå att få mer vårdnad, men det är inte lätt. Första steget är att prata med socialtjänsten om att du är orolig för barnet, försöka med samarabetssamtal så att mamman kanske får ordning på sitt föräldrarskap. Nästa steg är att stämma om enskild vårdnad och boende.

Hur gamla är barnen?

1 gillning

De er 14 och 8.
Men tack det ska jag göra. Det var en hjälp för meg.

2 gillningar

Du ska dock veta att det inte är någon lätt process att få enskild vårdnad. Först blir det utredning av familjerätten. Den innefattar både föräldrarna och barnen. Barnen kan uppleva den som väldigt jobbig. Sedan blir det rättegång. Om ni inte har varit riktigt osams förut så blir ni det av en vårdnadstvist.

Oftast är det bättre för barnet om man kan undvika vårdnadstvist. 14-åringen kan i princip själv bestämma var den vill bo. 8-åringen antas inte kunna göra ett sådant val. Det jobbigaste för barn är om de känner att de måste skydda en förälder, till exempel en som mår dåligt eller utmålar sig som offer. Var försiktig så att du inte sätter barnen i en sådan lojalitetskonflikt.

1 gillning

Ja klart att barna måste vara med att bestämma.
Det tycker jag är viktigt.
Har ju prövat att snacka med hon. Det hjälper ju bara en til 2 dagar.
Så er det på igjen.
Men Ja Baran må ju vara my att bestämma.

1 gillning