Hem | Så här skiljer du dig | Juridik | Sök advokat | Träffa psykolog | Artiklar

Kommer inte vidare

En elak fråga @Misan65, detta om Särbos när man varit ett Par tidigare - trodde du på allvar att det bara var att gå ihop igen, ingen tanke på att du eller han skulle ha ett annat prassel.

Vi var fortfarande ett par och gifta om jag uttryckte mig oklart. Och i samförstånd att som särbo utan att vara skilda så är man varandra trogna. Vad ger automatiskt rätt att prassla för att man är särbo och behöver tänka över ett och annat.

Din Partner tycke nog att Särbos inte var " tillsammans ", beror väl på hur han tolkat detta ord @Misan65.