Hjälp med ekonomifrågor vid separation

Hej!

Jag skulle behöva lite råd kring ekonomin vid en separation. Vad bör jag tänka på och hur fungerar det? :pray:t2:

Vi har varit sambo i 21 år. Jag har valt att flytta ifrån huset som vi äger hälften var och har lån på. Jag har flyttat in i en hyreslägenhet och fått skriva mig där enligt lag. Vi har ett gemensamt barn.

Finns det någon tidsfrist för när jag behöver kräva bodelning? Hur gör man för att min fd sambo ska kunna köpa ut mig och skriva över lånen för huset på honom?

Något annat bra att tänka på? :pray:t2:

När det gäller samboskap så finns det en relativt kort tidsfrist för att kunna kräva en bodelning, så det är lika bra att sätta igång så snart som möjligt.

När jag och mitt x separerade, vi hade varit sambo i nästan 24 år, så räckte det med en bouppteckning som var undertecknad av oss båda för att vi skulle kunna genomföra att skriva över fastigheten och lånen på mig. Banken hjälpte till med den biten. Bouppteckning gjorde vi på en sådan där mall man kan köpa billigt på nätet.

Mitt råd är att ni delar så nära som möjligt enligt det som är lagens bokstav. Om den ene är “snäll” pga dåligt samvete eller högre inkomst, så riskerar man att ångra sig bittert senare när man tycker att ens x missbrukar den fördel man gav den. I mitt fall gav mitt x bort den del av mitt nyligen erhållna avgångsvederlag (som jag inte hade behövt dela egentligen) till sin nyas barn så de skulle kunna köpa sig bilar…

Är det något speciellt du undrar över?