Pro Bono är gratis hjälp för dig som inte har råd att anlita juridisk hjälp med din vårdnadstvist. Möjligheten att bli beviljad är begränsad och avgörs från fall till fall. Ibland kan den omfatta hela processen. I andra fall beviljas hjälp med endast vissa delar, ex. hjälp med att skriva en stämningsansökan (men inget ombud under domstolsförhandlingar).


Så här fungerar det

Intresseanmälan för gratis hjälp (Pro Bono)

Har det förekommit våld eller andra övergrepp? *