Som ensamstående är det svårt när man inte får någon ekonomisk hjälp från barnets andre förälder. Det är därför lagen kräver att den som inte bor med barnen ska betala ett underhållsbidrag till den som bor med barnen.

Vägrar den andre föräldern betala något kan du ansöka om undershållsstöd hos Försäkringskassan. Underhållsstöd är inte detsamma som underhållsbidrag. Försäkringskassan träder in och betalar en del av vad den andre föräldern är skyldig att betala och driver sen in pengarna själva från den andre föräldern. Du får ditt underhållsstöd oavsett om den andre föräldern betalar Försäkringskassan eller inte.

Så vad behöver man en jurist till om Försäkringskassan ändå betalar ut underhållsstöd? Låt Försäkringskassan sköta allt åt en bara?

Många gånger täcker underhållsstödet från Försäkringskassan inte de behov som dina barn har. Det beror på att det finns ett maxbelopp för underhållsstöd från Försäkringskassan, men inget maxbelopp för underhållsbidrag.

Om du och den andra föräldern kan komma överens om underhållsbidraget, kan barnet få ett högre belopp.

Många gånger är beloppet man har rätt till enligt lagen (undershållsbidrag) större än vad Försäkringskassan betalar ut i undershållsstöd. Du och den andre föräldern kan också ha olika synpunkter vad rätt belopp är.

Så hur hanterar du detta?

Först och främst måste du göra en uträkning för att se vad dina barn har rätt till i underhållsbidrag och ge den andre föräldern en chans att göra rätt för sig.

Vägrar den andre föräldern göra rätt för sig, bör du kontakta en jurist. Vi upprättar då ett avtal om underhållsbidrag och ger den andre föräldern en möjlighet att samarbeta utan att behöva gå till domstol. Går inte det, tar vi personen till domstol för att lösa tvisten.

Är det så att skillnaden mellan vad Försökringskassan betalar och vad du har rätt till enligt lagen är väldigt liten, är det kanske inte lönt att anlita en jurist. Låt Försäkringskassan hantera det då bara.

Men vi undersöker såklart detta innan vi startar något. Ett typfall där det ofta är värt kostnaden för en jurist är om den andre föräldern tjänar mycket mer än dig som boendeförälder.

Värt att notera är också att om den andre föräldern inte har betalat rätt summa under en lång tid, så har du även rätt till retroaktiv ersättning för mellanskillnaden (upp till en viss tid). Hjälp med detta ingår i vår tjänst.


VAD INGÅR?

  1. Vi hjälper dig räkna ut rätt belopp på underhållsbidraget. Vi undersöker även om personen är skyldig något retroaktivt.
  2. Vi tar fram ett underhållsbidragsavtal som vi föröker få motparten att signera för att undvika domstol.
  3. Vägrar personen signera och/eller betala tar vi ärendet vidare till tingsrätten/Kronofogden.

Så här fungerar det

FAQ

Det beror bland annat på ålder, den andre förälderns inkomst osv. Vi måste ha mer information och göra en uträkning först.

Tjänsten kostar 8000 kr, inkl moms. Pengarna tillbaka om vi inte lyckas uppnå vad vi kommit överens om innan vi sätter igång.

Vi erbjuder även en avbetalningsplan åt alla.

Det finns möjligheter att få delar av din kostnad ersatt genom eventuellt rättskydd i  din hemförsäkring eller rättshjälp. Men 8000 kr är en så pass liten summa att det oftast inte är värt pappersarbetet.

Många gånger kan vi som jurister övertala den andre föräldern att göra rätt för sig (och sina barn) utan att behöva gå till domstol.

De vet att de är skyldiga att betala underhållsbidrag enligt lagen.

De har helt enkelt ignorerat dina uppmaningar att göra rätt för sig för att de trott att du ändå inte skulle göra något åt saken.

Nu när du kontaktat en jurist förstår de att så var inte fallet. Det finns ingen poäng att låta det gå till domstol.

Du har säkert hört att den som förlorar en tvist i domstol måste betala motpartens juridiska kostnader.

Det är lite mer nyanserat än så. Men du behöver inte tänka på det, för vi tar dem kostnaderna om vi förlorar tvisten.

Vi känner inte till någon annan juristbyrå som erbjuder denna garanti.

Det enda vi behöver från dig är lite uppgifter om hur mycket (om något alls) den andre föräldern betalar i dagsläget, har betalat förut, vad som eventuellt sagts mellan er gällande underhållsbidrag. Enkla uppgifter vi inhämtar per telefon.

Utöver det behöver få betalt för tjänst. Men vi brukar debitera det först när allt är färdigt.

Har du inte försökt lösa det mellan er själva, så bör du givetvis testa det först.

Men om den andre föräldren vägrar samarbeta har du inget val.

Ja. Vi börjar med att räkna ut vad du har rätt till.

Du godkänner detta belopp innan vi startar. Det kan ju vara så att du inte har rätt till ett belopp som är mycket större än vad Försäkringskassan redan betalar ut. Då är det kanske lönt att anlita en jurist.

Men är summan lite större och du godkänner belopp så går vi vidare.

Lyckas vi inte få den andre föräldern att betala genom förhandling eller domstolsprocess så får du pengarna tillbaka. Det kostar då ingenting.

Man kan starta hur många förhandlingar som helst i domstolen. Så om du känner att vi gjorde ett dåligt jobb är det bara att anlita en ny jurist. Du har ändå inte betalat oss något. Du fick pengarna tillbaka.

Du kan ge din nya jurist en kopia på vår stämningsansökan så sparar de lite tid (och dig pengar).

Så inget att förlora. 

 

 

Tre saker vi gör annorlunda som många uppskattar är:

  1. Vi erbjuder fast pris.
  2. Vi erbjuder pengarna tillbaka om vi misslyckas.
  3. Vi står för motpartens juridiska kostnader om vi förlorar målet (så att du slipper).

Punkt två och tre har vi inte sett någon annan juristbyrå erbjuda. 

Hjälp med underhållsbidrag – 8000 kr

Har det förekommit våld eller andra övergrepp? *

12+

År online

30,000+

Besökare per månad

300,000+

Inlägg i vårt forum