Domstol:

“Var vill ni ha dokumenten skickade?”

Vårt domännamn har ett “ä” vilket kan skapa tekniska problem när man mejlar oss. För att vara helt säkra på att mejl angående domstolsdokument inte skickas fel, var snäll och skicka alla mejl till vår gmail-adress istället, etalkscale@gmail.com.

“Vad är syftet?”

Vi har ett forum med över 300 000 inlägg och 30 000 besökare per månad. Många har juridiska problem. Vi hade tidigare en sökmotor som listade alla advokater som hade angett “familjerätt” som rättsområde i advokatsamfundets sökmotor. Vår sökmotor var bara en mer lättanvänd version av uppgifterna i advokatsamfundets sökmotor. Problemet var att många av dessa advokater av någon anledning hade angett familjerätt utan att de facto vara varken intresserade av vårdnadstvister eller ha någon erfarenhet av dem. Vilket betydde att vår sökmotor (eller advokatsamfundets) inte var speciellt hjälpfull. Vi stängde ner vår sökmotor och bestämde oss för att istället ta reda på vilka ombud som faktiskt arbetar aktivt med vårdnadsmål och enbart lista dem (om de vill bli listade).

Kommer dokumenten erbjudas till allmänheten, säljas vidare eller listas publikt?

Nej. Dokumenten kommer förstöras efter vi tagit fram uppgift om vem ombuden var i målet. De kommer aldrig publiceras, säljas till besökare eller säljas vidare till någon annan fysisk/juridisk person.

Kommer ni publicera statistik på ombud som inte uttryckligen godkänt det?

Nej. Finns ingen poäng. Se nedan.

Vill ni ha mål det kommit domslut på också eller bara inkomna mål?

Bara mål som registreras som inkomna under 2022.

Gör det något om det kommer med andra mål än vårdnad, umgänge, boende?

De flesta har gjort en sökning på måltypen familjemål och skickat det som en pdf fil. Det ska tydligen vara lättast/snabbast för er.

Advokat- och juristbyråer:

“Vad är min ranking?”

Är du ett ombud och vill veta din rankning i vårdnadsmål kan du mejla oss. Tänk på att sammanställning inte är helt färdig än. Vi har bara hunnit gå igenom fall från cirka 38 tingsrätter än så länge. Statistiken är också bara för år 2022.

“Kan jag se andra ombuds ranking för att jämföra?”

Du kan inte se namn på någon annan än dig själv. Men du kan se hur du rankar. De ombud som samtycker till att deras namn ska publiceras kommer du kunna se på hemsidan och endast på hemsidan. Vi publicerar inte namn på ombud som inte uttryckligen samtyckt till att deras namn/statistik ska publiceras.

Kommer min / mina anställdas statistik publiceras på er hemsida?”

Ingen statistik/ranking publiceras utan ert skriftliga samtycke.

Vi kontaktar varje ombud/ägare per mejl för samtycke innan eventuell publicering sker. Syftet är att hjälpa besökare hitta ombud som faktiskt arbetar med vårdnadstvister. Om du som ombud/ägare på byrå inte vill eller har tid för nya klienter finns det ingen anledning för oss att publicera era uppgifter och skicka besökare till er hemsida. Jobbigt för er att besvara samtal från kunder ni inte vill ha och jobbigt för våra besökare att behöva ringa ombud som inte vill/har tid att hjälpa dem.

Har du eller dina anställda inte tillräckligt många fall kommer ni inte bli erbjudna att få era uppgifter listade på hemsidan. Var gränsen kommer gå är inte helt bestämt än. Men syftet är inte att skapa nån tävlingslista. Vi vill bara identifiera vilka ombud som faktiskt arbetar med vårdnadstvister och bara presentera dessa. Förmodligen kommer vi inte presentera exakt antal mål. Utan enbart “Dessa ombud har hanterat mer än x vårdnadsmål under 2022. Vi vet inte om de är bra eller dåliga. Men de har i alla fall erfarenhet”.

“Kommer ni publicera omdömen på ombud?”

Nej. Det finns redan gott om tjänster för detta redan, yelp, trustpilot, hitta.se, facebook pages, osv. Listan kommer bara hjälpa besökare identifiera vilka ombud som faktiskt arbetar med vårdnadstvister. Besökare får använda andra tjänster, titta på era hemsidor, ringa er etc, för att försöka avgöra andra relevanta variabler.

“Kan jag betala för att lägga till anställda på er lista och få besökare till vår hemsida?”

Nej. Det går inte att betala för att bli listad om man rankar lågt/inte alls. Vi rekommenderar att ni försöker annonsera på google.se. Ni kan också erbjuda gratis hjälp till kunder i vårdnadsmål för att bygga upp er ranking (om ni vill). Vi kan förmedla kontakt till personer i forumet som saknar betalningsförmåga, om ni är intresserade av detta. Det kommer dock framgå att juristen/advokaten som hjälper dem saknar erfarenhet av vårdnadsmål under 2022. Ni får inte försöka ta betalt av dessa personer.

“Kan jag skicka över kopior på vårdnadsmål jag hanterat till er?”

Nej, vi kontrollerar på egen hand. Skicka inte in kopior. Tror du vi har missat ett mål kan du skicka målnummer, datum för när stämningsansökan skickades in och till vilken tingsrätt. Stämningsansökan ska ha registrerats under 2022 för att räknas med. Har ett mål haft huvudförhandling under 2022, men stämningsansökan registrerades som inkommen under 2021, kommer den tyvärr inte kunnas räknas med. Det spelar ingen roll om du var ombud för svarande och skickade in svaromål under 2022. Registrerades stämningsansökan som inkommen under 2021 så räknar vi inte målet.