Här kommer vi bygga ut en lista med de vanligaste typerna av skulder och gå igenom om de ska ingå eller inte.


 Ingår kreditkortsskulder?

Är det en outnyttjad kredit ska den inte tas med i bodelning. Det är enbart den del av krediten som är utnyttjad eller använd som tas upp. Exempel; har 5 000 kr av den totala kreditlimiten på 30 000 kr ska 5 000 kr tas upp som en skuld i bodelningen.Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor