Snabb guide – Så här skriver du ett bodelningsavtal

Så här skriver ni ett bodelningsavtal

En bodelning innebär kortfattat att ni i ett avtal, som kallas “bodelningsavtal”, skriver ner alla tillgångar och skulder ni har den dag er ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten (den så kallade “brytdagen”).

Därefter bestämmer ni vem som ska ha vad efter bodelningen.

Ni anger även om någon av er ska ge en summa pengar till den andre maken för att kompensera eventuell obalans i uppdelningen (en så kallad bodelningslikvid). Ett exempel kan vara om ni bestämt att en av er ska köpa ut den andre från den gemensamma bostaden.

Bodelningsavtal

Exempel:
Lisa och Johan äger idag en bostad tillsammans, har gemensamma bolån, två bilar och lite egna aktier på Avanza som de köpt var för sig. Detta är hur deras ekonomiska tillgångar och skulder på brytdagen.

De har kommit överens om att efter bodelningen ska de behålla sina egna bilar och aktier. Lisa vill flytta till ett annat boende men Johan vill bo kvar. Så Johan tar över bostaden och bostadslånen. Han köper ut Lisa för en summa de kommer överens om. Denna summa kallas “bodelningslikvid”. De tar med sig bodelningsavtalet till banken som måste godkänna att Johan tar över hela lånet först. För det är inte bra att skriva under bodelningsavtal som säger att Johan ska ta över alla lån om inte banken godkänner det. Banken bestämmer själv hur stort lån de är villiga att ge till Johan. Det är inget Lisa och Johan kan bestämma åt banken.

Är ni överens behöver en bodelning inte vara svårare än så här. Är ni överens kan ni dela upp era tillgångar precis som ni själva vill, så länge det inte är till nackdel för någons borgenärer. Ni behöver dock ett juridiskt korrekt bodelningsavtal som räknar ut nettovärdet på tillgångar med mera. Ska någon köpa ut den andre från bostaden är det viktigt att inte förväxla marknadsvärdet på bostaden med nettovärdet. Det finns oftast en latent skatt i bostaden som den som behåller bostaden kommer få betala i framtiden (om hen säljer). Ska en av er köpa ut den andre är det viktigt att räkna ut nettovärdet för att bestämma eventuell bodelningslikvid för att det ska bli rättvist.

Är ni inte överens om vem som ska ha vad, ser processen givetvis mycket mer komplicerad ut och kan behöva avgöras av en s.k. bodelningsförrättare som utses av tingsrätten. Du kan läsa mer om bodelningsförrättare här.

Bodelningen kan göras så fort ni ansökt om skilsmässa. Men det går givetvis bra att förbereda er innan dess, om ni vill. Bara uppdatera bodelningsavtalet om era tillgångar/skulder ändrats på brytdagen (dagen er ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten).

Banken kommer kräva ett bodelningsavtal för att lägga om lån. Det kan vara bra att ha ert bodelningsavtal förberett innan ni tar ett möte om att lägga om lån för att spara tid.

När bodelningsavtalet är signerat kan ni inte längre göra anspråk på varandras tillgångar. Ska ni lägga om bostadslån eller söka nytt lån kommer banken kräva att få se ert bodelningsavtal först. Samma sak om ni ska byta lagfart på en fastighet. Er bostadsrättsförening/hyresvärd kan också kräva att få se det.

Rättigheten att kräva en bodelning för en make har ingen riktig tidsgräns. Så en make kan komma många år senare och kräva en bodelning om ni inte skrivit bodelningsavtalet direkt.

Bodelningsavtal måste skrivas även om ni är överens om vem som ska ha vad.

Ni kan signera bodelningsavtalet så fort er ansökan registrerats hos tingsrätten. Ni behöver inte vänta på domslutet.

Lantmäteriet kräver det för att byta lagfart, er bank kräver det för att lägga om eller ge er bolån i framtiden. Ni vill kunna gå vidare med er ekonomi utan att oroa er.

Behöver du göra en en bodelning?

Få hjälp med din bodelning på skilsmässa.se. Se här.