Så här fungerar bodelning vid skilsmässa

Inledning

Bodelningen är den del av skilsmässoprocessen där man delar upp sina tillgångar och skulder. Enligt 9 kap. 4 § äktenskapsbalken (ÄktB) ska bodelning ske när äktenskapet har upplösts, d.v.s. efter skilsmässan. Vill ni att bodelningen ska ske under skilsmässan kan dock någon av er begära detta. Äktenskapsbalken i sin helhet hittar ni här.

Det första ni ska göra är att reda ut vad ni har för tillgångar och skulder, d.v.s. göra en beräkning av era delar i boet. I bodelningen ingår enligt 10 kap. 1 § ÄktB all egendom som är giftorättsgods, som tillhör er båda. Kläder och andra saker som uteslutande är för personligt bruk får i skälig omfattning tas undan, se 10 kap. 2 § ÄktB. Innan värdet av tillgångarna läggs samman och fördelas lika mellan er får ni räkna av era egna skulder på ert giftorättsgods, 11 kap. 2 § första stycket och 3 § ÄktB. Skulderna som åsyftas är de som fanns när talan om skilsmässa väcktes vilket regleras i 9 kap. 2 § ÄktB.

Exempel för att illustrera

 

Exempel 1:

  • Make 1

Tillgångar: 500 000 kr.

Skulder: 100 000 kr.

Netto: 400 000 kr.

  • Make 2

Tillgångar: 200 000 kr.

Skulder: 50 000 kr.

Netto: 150 000 kr

Giftorättsgodset för makarna att dela på blir 550 000 kr, vilket blir 275 000 kr vardera. Make 1 ska därför ge 125 000 kr till make 2.

 

Exempel 2:

  • Make 1

Tillgångar: 500 000 kr.

Skulder: -100 000 kr.

Netto: 400 000 kr.

  • Make 2

Tillgångar: 200 000 kr.

Skulder: -300 000 kr.

Netto: 0 kr

I exempel 2 ser ni att make 2 har mer skulder än vad dennes tillgångar täcker. Detta innebär endast att make 2 har 0 kr att bidra med i bodelningen. Totalt netto att dela på blir 400 000 kr. Make 1 får alltså ge 200 000 kr till make 2.

Värdeöverföringen mellan makarna sker sedan genom en så kallad lottläggning vilket innebär att det ska avgöras vem av er som får vad. Enligt 11 kap. 7 § ÄktB har varje make rätt att få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. I exemplet ovan är det make 1 som kommer att få välja den egendom som denne vill avstå till make 2 för att det ska överensstämma med andelsberäkningen. Det kan även gå bra att make 1 ersätter make 2 med pengar, se 11 kap. 9 § ÄktB.

Behöver du göra en en bodelning?

Få hjälp med din bodelning på skilsmässa.se. Se här.