En av de viktigaste frågorna i samband med en skilsmässa är hur man ska lösa boendefrågan. När man väl bestämt sig vill man kanske på en gång flytta ut. I vilket läge går det då bra att själv köpa en egen bostad? 

Efter att ni har skickat in ansökan om skilsmässa, och tingsrätten har fått in den, så kommer den egendom som ni själv köper inte att ingå i bodelningen. Den nya bostaden kommer att vara makens egna och den andra maken kan inte göra anspråk på denna. När det gäller pengarna som använts vid köp av bostad så kan de dock ingå i bodelningen beroende på om pengarna är enskild egendom eller giftorättsgods. Skulle pengarna som använts för att köpa bostaden vara giftorättsgods så kommer inte bostaden att ingå i bodelningen utan det är endast pengarna. Maken som köpt ny bostad kan därför komma att behöva föra över pengar till den andra maken beroende på hur egendomsförhållandena ser ut. Med andra ord bör man inte lägga ut mer pengar än vad man tror att man kommer att få i bodelningen på en ny bostad. 

Lite mer om bodelning

En bodelning utgår från makarnas "egendomsförhållanden" den dag då ansökan om skilsmässa har kommit in till tingsrätten, den så kallade "kritiska tidpunkten". Detta gäller även när det bara är en make som vill skiljas och lämnar in en stämningsansökan. Ingen bodelning behöver dock göras om ni bara har enskild egendom, detta förutsätter dock att ingen av er gör anspråk på den gemensamma bostaden eller bohaget.

Efter en skilsmässa, d.v.s. när makarnas äktenskap har blivit upplöst genom en lagakraftvunnen dom, så ska makarna göra en bodelning. En bodelning kan även göras under själva skilsmässan. En skilsmässa kan ta lång tid, det kan vara så att makarna har barn under 16 år och därför måste ha en betänketid på 6 månader. I vissa fall kan det även vara en god idé att ta hjälp av en bodelningsförrättare, exempelvis om makarnas tillgångar och skulder är svåra att reda ut eller att det på grund av olika orsaker uppstår konflikter som är svåra att lösa.

Bestämmelser om bodelning finns att hitta i äktenskapsbalken, se här.