Vad gör man om man inte kommer överens om bodelningen?

Om man inte kan komma överens om bodelning kan endera make ansöka till tingsrätten om att tingsrätten förordnar en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är en advokat eller en jurist som meddelar ett tvångsbeslut efter att makarna redovisat sina tillgångar och skulder vid brytdatum samt parterna har framfört sina yrkanden och inställningar. 

Enligt lag ska båda makar redovisa sina tillgångar och skulder per brytdatum. Brytdatum är det datum som ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Bodelningsförrättaren har inte möjlighet att kräva ut engagemangsbesked från banker eller kreditinstitut. Det finns vissa påtryckningsmedel att tillgå för att erhålla redovisning från en make som underlåter att redovisa sina tillgångar. En make kan exempelvis åläggas att, under hot om vite, redovisa sina tillgångar. Vitet ska vara kännbart för att få effekt. 

Läs här om hur du ansöker om bodelningsförrättare

Behöver du göra en en bodelning?

Få hjälp med din bodelning på skilsmässa.se. Se här.