Osäker på om du vill skiljas?

Titta in i vårt forum med 200 000+ inlägg och läs om hur andra upplevt sin skilsmässa.

Snabb överblick

En skilsmässa består av två delar, skilsmässa och bodelning.

Ni ansöker om skilsmässa hos tingsrätten. För att ni ska kunna gå vidare ekonomiskt var för sig och ta bostadslån, lägga om gamla lån, byta lagfart osv. måste ni även göra en så kallad bodelning. Det innebär att ni skriver ner vem som äger vad i ett bodelningsavtal och signerar avtalet. Bodelningsavtalet kan skrivas så fort er ansökan om skilsmässa registrerats hos tingsrätten. Tingsrätten hanterar inte er bodelning. Bodelningsavtalet behåller ni själva.

En skilsmässa består av två delar, skilsmässa + bodelning. Viktigt att förstå.

Tingsrätten sköter inte bodelningen. Det är något jurister/advokater hjälper er med.

Ni måste göra en bodelning även om ni är överens om vem som ska ha vad.

I denna artikel går vi bara igenom skilsmässan och inte bodelningen. Se våra andra artiklar för en genomgång av bodelningen.

1. Själva skilsmässan

Det finns ingen lag som säger att ni måste anlita en jurist för er skilsmässa. Det är inte komplicerat. För ert bodelningsavtal bör ni dock alltid anlita en jurist.


1.1 Ansök om skilsmässa

Välj mellan tingsrättens e-tjänst eller deras vanliga ansökningsblankett här:

https://www.domstol.se/amnen/familj/skilsmassa/

För att kunna använda e-tjänsten krävs det att ni är överens om att skiljas, överens om vårdnad/umgänge om eventuella barn, att ingen av er har skyddad identitet samt att ni båda har bank-ID. Uppfyller ni inte dessa krav måste ni istället använda deras pappersblankett.

I er ansökan behandlas bland annat frågor som vårdnad, umgänge, betänketid (förklaring nedan) och kvarsittningsrätt.

Se upp för oseriösa aktörer. Vissa hemsidor försöker få besökare tro att de hamnat på Domstolsverkets hemsida och erbjuder en betald tjänst. Det är förstås OK att erbjuda en betald tjänst. Men det bör vara ett medvetet val för köparen i så fall.

Osäker på om du vill skiljas? Titta in i vårt forum med 200 000+ inlägg och läs om hur andra upplevt sin skilsmässa.


1.2 Bifoga personbevis

Ni måste bifoga “personbevis för skilsmässa” med er ansökan till tingsrätten.

Personbevis beställer ni här:

Beställ personbevis för skilsmässa

Tänk på att det finns olika sorters personbevis. Välj personbevis för skilsmässa.

Personbevisen får inte vara äldre än 3 månader.


1.3 Betala ansökningsavgift

Ni måste också betala er ansökningsavgift för skilsmässan. Avgiften är 900 kr och ni betalar den på Domstolsverkets hemsida här:

Betala avgift för skilsmässa

Avgiften är per ansökan. Inte per person. En av er betalar den.


1.4 Fullfölj er skilsmässoansökan

Har ni/någon av er barn under 16 år som ni varaktigt bor med, eller om bara en av er vill skiljas, kommer ni bli tilldelade betänketid på 6 månader. Under betänketiden är ni fortfarande gifta med varandra. Ett undantag från denna regel är om ni inte bott ihop någon gång under de senaste två åren.

 Vad betyder betänketid?
Betänketid betyder att tingsrätten inte kommer låta er skiljas direkt. Ni blir tvungna att vänta 6 månader innan ni kan skiljas.

Tingsrätten kommer skicka hem ett brev med exakt datum för när betänketiden börjar och slutar. När betänketiden gått ut måste ni skicka en så kallad “fullföljdsansökan”.

1.5 Klart

Tingsrätten kommer nu posta hem ett domslut till er båda där det framgår att ni är skilda.

Tänk på detta om ni vill hantera er skilsmässa på egen hand:

  • Er skilsmässoansökan skickas till tingsrätten. INTE till Skatteverket.
  • Om tingsrätten beslutar att ni måste ha betänketid i 6 månader så glöm inte att ni MÅSTE fullfölja er ansökan efter 6 månader genom att skicka in en fullföljdsansökan. Många som glömmer detta.
  • Personbevisen måste vara “personbevis för skilsmässa”. Det finns olika sorters personbevis.
  • Personbevisen får inte vara mer än 3 månader gamla.