Snabb överblick

En skilsmässa består av två delar, skilsmässa och bodelning. 

Först ansöker ni om skilsmässa hos tingsrätten. När ert på domslut på skilsmässa kommit, är ni officiellt skilda.

Men er ekonomi är fortfarande inte skild än. För att ni ska kunna gå vidare ekonomiskt var för sig och ta bostadslån, lägga om lån, byta lagfart osv. måste ni göra en så kallad bodelning. Det innebär att ni skriver ner vem som äger vad i ett bodelningsavtal och signerar avtalet. Bodelningsavtalet kan skrivas så fort er ansökan registrerats hos tingsrätten.

En skilsmässa består av två delar, skilsmässa + bodelning. Viktigt att förstå.

Tingsrätten sköter inte bodelningen. Det är något jurister/advokater hjälper er med.

Ni måste göra en bodelning även om ni är överens om vem som ska ha vad.

Jag kommer gå igenom båda själva skilsmässan samt bodelningen här under i korta drag. Kommer även rekommendera ett par populära tjänster ni kan använda, om ni vill att någon hanterar allt åt er.

Föreslår att ni läser hela artikeln innan ni börjar klicka på alla länkar så att ni får en bild av hela förloppet. Det minimerar risken att ni krånglar till det i onödan.

1. Del 1 - Själva skilsmässan

Det finns ingen lag som säger att ni måste anlita en jurist för skilsmässan. Ni bestämmer själva om ni har tid att sätta er in i juridiken och allt pappersarbete. Risken med att skilja sig själv är främst att något blir fel kring vårdnaden eller att skilsmässan drar ut på tiden på grund av att ni måste komplettera med någon handling ni glömt. Alternativt att ni glömt fullfölja er ansökan och behöver starta om.

Med det sagt. Om ni vill hantera skilsmässan på egen hand så är det tingsrätten ni ska vända er till.


1.1 Ansök om skilsmässa

Välj mellan tingsrättens e-tjänst eller deras vanliga ansökningsblankett här:

https://www.domstol.se/amnen/familj/skilsmassa/

För att kunna använda e-tjänsten krävs det att ni är överens om att skiljas, överens om vårdnad/umgänge om eventuella barn, att ingen av er har skyddad identitet samt att ni båda har bank-ID. Uppfyller ni inte dessa krav måste ni istället använda deras blankett.

I er ansökan behandlas bland annat frågor som vårdnad, umgänge, betänketid (se nedan) och kvarsittningsrätt.


1.2 Bifoga personbevis

Ni måste bifoga "Personbevis för skilsmässa" med er ansökan till tingsrätten. 

Personbevis beställer ni här:

Beställ personbevis för skilsmässa

Tänk på att det finns olika sorters personbevis. Välj personbevis för skilsmässa.

Personbevisen får inte vara äldre än 3 månader.


1.3 Betala ansökningsavgift

Ni måste också betala er ansökningsavgift för skilsmässan. Avgiften är 900 kr och ni betalar den på Domstolsverket hemsida här:

Betala avgift för skilsmässa

Avgiften är per ansökan. Inte per person. En av er betalar den.


1.4 Fullfölj er skilsmässoansökan

Har ni/någon av er barn under 16 år som ni varaktigt bor med eller om bara en av er vill skiljas, kommer ni få betänketid på minst 6 månader. Under betänketiden är ni fortfarande gifta med varandra. Ett undantag från denna regel är om ni inte bott ihop någon gång under de senaste två åren. 

 Vad betyder betänketid?

Betänketid betyder att tingsrätten inte kommer låta er skiljas direkt. Ni blir tvungna att vänta 6 månader innan ni kan skiljas. 

Tingsrätten kommer skicka hem ett brev med exakt datum för när betänketiden börjar och slutar. När betänketiden gått ut måste ni skicka en så kallad "fullföljdsansökan". 

1.5 Klart

Tingsrätten kommer nu posta hem ett domslut till er båda där det framgår att ni nu är skilda.

Tänk på detta om ni vill hantera er skilsmässa på egen hand:

  • Er skilsmässoansökan skickas till tingsrätten. INTE till Skatteverket.
  • Om tingsrätten beslutar att ni måste ha betänketid i 6 månader så glöm INTE att ni måste fullfölja er ansökan efter 6 månader genom att skicka in en fullföljdsansökan.
  • Personbevisen måste vara "personbevis för skilsmässa". Det finns olika personbevis.
  • Personbevisen får inte vara mer än 3 månader gamla.


2. Del 2 - Bodelningen

En bodelning innebär kortfattat att ni i ett bodelningsavtal skriver ner alla tillgångar och skulder ni har den dag er ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten (den så kallade brytdagen). Därefter listar ni vem som ska äga vad efter bodelningen. Ni anger även om någon av er ska ge en summa pengar till den andre maken för att kompensera eventuell obalans i uppdelningen (en så kallad bodelningslikvid).

Bodelningsavtalet behöver ni för att juridiskt separera er ekonomi. När bodelningsavtalet är signerat kan ni inte längre göra anspråk på varandras tillgångar.

Det finns många anledingar till att skriva ett bodelningsavtal. Ska ni lägga om bostadslån eller söka nytt lån kommer banken kräva att få se ert bodelningsavtal först. Samma sak om ni ska byta lagfart på en fastighet. Bostadsrättsföreningar kan också kräva att få se det.

Rättigheten att kräva en bodelning för en make har ingen egentlig tidsgräns. Så en make kan komma många år senare och kräva en bodelning om ni inte skrivit bodelningsavtalet direkt.

Bodelningsavtal måste skrivas även om ni är överens om vem som ska ha vad. 

Är ni överens kan ni dela upp era tillgångar precis som ni själva vill, så länge det inte är till nackdel för någons borgenärer.

När det kommer till andra delen av er skilsmässa, bodelningsavtalet, rekommendas det starkt att ni tar hjälp av en jurist/advokat. Det är alldeles för svårt att hantera själv, även för en jurist som inte jobbar med familjerätt. Försök inte skriva det själv att "ni är vänner och litar på varandra". Banken, Lantmäteriet och andra aktörer som behöver se ert bodelningsavtal i framtiden, kommer inte bry sig om ni är vänner eller hatar varandra. De kommer skicka hem er och be er återkomma med ett juridiskt korrekt bodelningsavtal.

Läs mer om bodelningsavtal här

3. Populära tjänster 

Vill ni ha hjälp med hela skilsmässan så finns det lika olika alternativ att välja mellan. Vilket som passar just er beror på era omständigheter och priskänslighet. 


3.1 Tjänster online


3.1.1 Både skilsmässan och bodelningsavtalet

www.SkilsmässaOnline.se kan du hantera din skilsmässa online. De hanterar cirka 15% av alla skilsmässor i Sverige och är det mest populära alternativet. Fyll i dina uppgifter på deras hemsida så ordnar de med din skilsmässa direkt. Även bodelningsavtal ingår. Till skillnad från traditionella advokatbyråer sköts allting online till ett väldigt lågt, fast pris.

Rekommenderas för okomplicerade skilsmässor. 

Det är nog det lättaste och smidigaste sättet att skiljas på idag. Ni slipper dyra timtaxor, besöka ett advokatkontor och långa väntetider.

3.1.2 Enbart bodelningsavtalet

Vill ni enbart ha hjälp med bodelningsavtalet, rekommenderar vi Bodelningsavtal.se

Bodelningsavtal.se erbjuder ett bodelningsverktyg på sin hemsida där ni fyller i era uppgifter och får ert bodelningsavtal skapat automatiskt. Det kan bara användas om ni är överens. Inget bråk. Inga advokater. Ingen förstörd vänskap. Fast pris.

Läs mer om bodelningsavtal och andra onlinetjänster för bodelningsavtalet här.

3.2 Tjänster offline -Traditionella advokatbyråer

Om ni inte kommer överens om er bodelning eller vårdnad av av barn blir det en tvist. Då kommer ni behöva ha någon som kan representera er i tingsrätten. Tradtionella advokatbyråer är bäst lämpade för detta. 

En traditionell advokatbyrå rekommenderas om ni inte kan komma överens om vårdnad av barn och bodelning.

 Kan man få ekonomisk hjälp vid en vårdnadstvist?

Det kan finns ofta hjälp att få genom er hemförsäkring eller allmänt rättskydd. Alla advokater som arbetar med vårdnadstvister vet vilka möjligheter som finns och hjälper till med detta. Det ligger i deras intresse att ni har råd att betala.

Det finns ingen speciell advokatbyrå vi kan rekommendera då de flesta advokatbyråer inom familjerätt bara arbetar lokalt. Nationella kedjor som Vinge och Mannheimer arbetar främst med affärsjuridik. Vid komplicerade ärenden som en vårdnadstvist handlar det dessutom mer om kompetensen hos den individuella advokaten, än vilken byrå de arbetar på.

Vi har samlat alla advokater i Sverige som arbetar med familjerätt i vår sökmotor här.

Tänk på detta när du väljer en advokat:

  • Det viktigaste är att advokaten har tidigare erfarenhet av just vårdnadstvister. Inte bara tvister överlag. Skäms inte för att fråga advokaten. 
  • Tingsmeritering är ett plus. Tingsmeritering innebär att advokaten jobbat på tingsrätten under cirka två år och därmed fått god processvana. Att göra tingsmeritering är väldigt eftertraktat, med få platser. Det innebär att en tingsmeritering på CV:et även signalerar att advokaten haft goda betyg från juristutbildningen. 
  • Advokaten bör helst arbeta lokalt. En advokat debiterar per timme, oftast flera tusen kronor. Eventuella resor fram och tillbaka, betalas av dig som klient.
Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor