Snabb överblick

Om du vill skiljas ska du ansöka om skilsmässa vid den tingsrätt som din kommun tillhör. Du ska upprätta en gemensam ansökan om skilsmässa eller en stämningsansökan. I er ansökan ska bl.a. frågor kring vårdnad och kvarsittningsrätt tas upp.

Denna ska tillsammans med ett personbevis för skilsmässa samt ev. en del andra handlingar skickas till din tingsrätt.

Om du har barn under 16 år eller om bara en av er vill skiljas kommer ni få betänketid på minst 6 månader efter det att tingsrätten tagit emot er ansökan om skilsmässa. Under betänketiden är ni fortfarande gifta med varandra. Men det finns vissa undantag från denna regel. Hör med jurist.

 Vad betyder betänketid?

Betänketid betyder att tingsrätten inte kommer låta er skiljas direkt. Ni kommer bli tvungna att vänta 6 månader innan ni kan skiljas. 

Blir ni tilldelade betänketid så måste ni efter sex månader även skicka in en fullföljdsansökan. Görs inte detta så förblir ni gifta.

Ni behöver också dela upp era tillgångar och skriva ner detta i ett bodelningsavtal. Bodelningsavtal måste skrivas även om ni är överens om vem som ska ha vad. Banker kan vägra lägga om bostadslån eller ge er nya lån om ni inte kan visa upp ett formellt bodelningsavtal. För att byta lagfart på fastighet etc krävs också ett bodelningsavtal.

Ni kan antingen försöka ta hand om allt det juridiska själva, använda exempelvis SkilsmässaOnline.se eller besöka en traditionell advokat.

Tänk på detta om ni vill ta hand om skilsmässan själv

Det finns ingen lag som säger att man måste ta hjälp av någon för sin skilsmässa. Ni bestämmer själva om ni har tid att sätta er in i juridiken och allt pappersarbete. Gör ni det och är beredda ta risken att något blir fel eller drar ut på tiden, så kan ni spara pengar. Risken med att skilja sig själv är främst att något blir fel kring vårdnaden eller att skilsmässan drar ut på tiden på tiden p.g.a ni måste komplettera med någon handling ni glömt. Alternativt att ni glömt fullfölja er ansökan och behöver starta om.

När det kommer till andra delen av er skilsmässa, bodelningen, rekommendas starkt att ni tar hjälp av en jurist. Det är svårt att hantera själv även för en jurist som inte jobbar med familjerätt.

Tänk på detta om ni vill hantera er skilsmässa själva:

  • Er skilsmässoansökan skickas till tingsrätten. INTE Skatteverket.
  • Om tingsrätten beslutar att ni måste ha betänketid i 6 månader så glöm INTE att ni måste fullfölja er ansökan.
  • Personbevisen måste vara "personbevis för skilsmässa".
  • Personbevisen får inte vara mer än 3 månader gamla.
  • Bodelningsavtalet ska INTE skickas med till tingsrätten.
  • Bodelningsavtal MÅSTE skrivas, även om man är överens.
  • Tingsrätten har speciell blankett för den initiala ansökan. Men inte för de andra handlingarna ni behöver. Kolla bokhandeln för standardformulär eller låna boken "Skilj dig själv" på biblioteket.

Vem kan hjälpa dig att skiljas?

1. Använd Skilsmässa Online

www.SkilsmässaOnline.se kan du hantera din skilsmässa online. De hanterar cirka 15% av alla skilsmässor i Sverige och är det mest populära alternativet. Fyll i dina uppgifter på deras hemsida så ordnar de med din skilsmässa direkt. Även bodelningsavtal ingår. Till skillnad från traditionella advokatbyråer sköts allting online till ett lågt, fast pris.

Rekommenderas för okomplicerade skilsmässor. 

Det är nog det lättaste och smidigaste sättet att skiljas på idag. Ni slipper dyra timtaxor, besöka ett advokatkontor och långa väntetider.

2. Anlita advokatbyrå

Det finns situationer där traditionella advokatbyråer är bättre lämpade än t.ex. Skilsmässa Online. 

En traditionell advokatbyrå rekommenderas om ni bråkar om vårdnad av barn och ägodelar.

Vid en tvist kommer ni behöva ha någon som kan representera er i tingsrätten. Lokala advokater är bäst lämpade för detta. Du hittar alla advokater på advokatsamfundets hemsida. Välj någon som är specialiserad på familjerätt. Tänk på att det är dyrt med vårdnadstvister. 

 Kan man få ekonomisk hjälp vid en vårdnadstvist?

 Det kan finnas hjälp få, ex. genom er hemförsäkring. Alla advokater som arbetar med vårdnadstvister vet vilka möjligheter som finns och hjälper till med detta. Det ligger i deras intresse att ni har råd att betala.

Advokatsamfundets hemsida: www.advokatsamfundet.se (använd deras sökfunktion).

Det finns ingen speciell advokatbyrå vi kan rekommendera då de flesta advokatbyråer arbetar lokalt. Nationella kedjor som Vinge och Mannheimer arbetar främst med affärsjuridik. Familjensjurist.se (Familjens jurist i Sverige AB) har kontor i många städer med över 350 anställda och ägs bland annat av Folksam. Det är ingen advokatbyrå men de är fokuserade på familjerätt, har processvana och ett gott rykte. De kan vara ett alternativ till advokater vid vårdnadstvister.

Tänk på detta när du väljer en advokat:

  • Tidigare erfarenhet av vårdnadstvister. 
  • Tingsmeritering är ett plus. Tingsmeritering innebär att advokaten jobbat på tingsrätten under cirka två år och därmed har god processvana. Att göra tingsmeritering väldigt eftertraktat med få platser. Det innebär att en tingsmeritering på CV:et signalerar att advokaten haft väldigt goda betyg från juristutbildningen.
  • Ska helst arbeta lokalt. En advokat debiterar per timme, oftast flera tusen kronor. Eventuella resor fram och tillbaka betalas av dig som klient.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor