Snabb överblick

En skilsmässa består av två delar, skilsmässa och bodelning. 

Ni ansöker om själva skilsmässan hos tingsrätten. För att ni ska kunna gå vidare ekonomiskt var för sig och ta bostadslån, lägga om lån, byta lagfart osv. måste ni även göra en så kallad bodelning. Det innebär att ni skriver ner vem som äger vad i ett bodelningsavtal och signerar avtalet. Bodelningsavtalet kan skrivas så fort er ansökan om skilsmässa registrerats hos tingsrätten. Ni kan börja förbereda bodelningen innan dess också. Tingsrätten hanterar inte er bodelning.

En skilsmässa består av två delar, skilsmässa + bodelning. Viktigt att förstå.

Tingsrätten sköter inte bodelningen. Det är något jurister/advokater hjälper er med.

Ni måste göra en bodelning även om ni är överens om vem som ska ha vad.

Jag kommer gå igenom båda själva skilsmässan samt bodelningen här under i korta drag. Kommer även rekommendera vem ni kan vända er till för hjälp med bodelning och eventuell tvist om bodelning/vårdnad längst ner.

Föreslår att ni läser hela artikeln innan ni börjar klicka på länkar, så att ni får en bild av hela förloppet. Det minimerar risken att ni krånglar till det i onödan.

1. Del 1 - Själva skilsmässan

Det finns ingen lag som säger att ni måste anlita en jurist för skilsmässan. För ert bodelningsavtal bör ni alltid anlita en jurist. Försök inte skriva det själv. Det kommer med största sannolikhet inte bli godkänt av er bank, Lantmäteriet etc.


1.1 Ansök om skilsmässa

Välj mellan tingsrättens e-tjänst eller deras vanliga ansökningsblankett här:

https://www.domstol.se/amnen/familj/skilsmassa/

För att kunna använda e-tjänsten krävs det att ni är överens om att skiljas, överens om vårdnad/umgänge om eventuella barn, att ingen av er har skyddad identitet samt att ni båda har bank-ID. Uppfyller ni inte dessa krav måste ni istället använda deras pappersblankett.

I er ansökan behandlas bland annat frågor som vårdnad, umgänge, betänketid (förklaring nedan) och kvarsittningsrätt.

Se upp för oseriösa aktörer. Vissa hemsidor erbjuder hjälp med skilsmässoansökan och försöker få besökare att tro att de hamnat på Domstolsverkets hemsida.

Osäker på om du vill skiljas? Titta in i vårt forum med 200 000+ inlägg och läs om hur andra upplevt sin skilsmässa.


1.2 Bifoga personbevis

Ni måste bifoga "personbevis för skilsmässa" med er ansökan till tingsrätten. 

Personbevis beställer ni här:

Beställ personbevis för skilsmässa

Tänk på att det finns olika sorters personbevis. Välj personbevis för skilsmässa.

Personbevisen får inte vara äldre än 3 månader.


1.3 Betala ansökningsavgift

Ni måste också betala er ansökningsavgift för skilsmässan. Avgiften är 900 kr och ni betalar den på Domstolsverkets hemsida här:

Betala avgift för skilsmässa

Avgiften är per ansökan. Inte per person. En av er betalar den.


1.4 Fullfölj er skilsmässoansökan

Har ni/någon av er barn under 16 år som ni varaktigt bor med, eller om bara en av er vill skiljas, kommer ni bli tilldelade betänketid på 6 månader. Under betänketiden är ni fortfarande gifta med varandra. Ett undantag från denna regel är om ni inte bott ihop någon gång under de senaste två åren. 

 Vad betyder betänketid?

Betänketid betyder att tingsrätten inte kommer låta er skiljas direkt. Ni blir tvungna att vänta 6 månader innan ni kan skiljas. 

Tingsrätten kommer skicka hem ett brev med exakt datum för när betänketiden börjar och slutar. När betänketiden gått ut måste ni skicka en så kallad "fullföljdsansökan". 

1.5 Klart

Tingsrätten kommer nu posta hem ett domslut till er båda där det framgår att ni är skilda.

Tänk på detta om ni vill hantera er skilsmässa på egen hand:

  • Er skilsmässoansökan skickas till tingsrätten. INTE till Skatteverket.
  • Om tingsrätten beslutar att ni måste ha betänketid i 6 månader så glöm INTE att ni måste fullfölja er ansökan efter 6 månader genom att skicka in en fullföljdsansökan. Många som glömmer detta.
  • Personbevisen måste vara "personbevis för skilsmässa". Det finns olika sorters personbevis.
  • Personbevisen får inte vara mer än 3 månader gamla.


2. Del 2 - Bodelningen

Bodelningen kan göras så fort ni ansökt om skilsmässa. Det går att förbereda innan dess också, om ni vill.

En bodelning innebär kortfattat att ni i ett avtal, som kallas "bodelningsavtal", skriver ner alla tillgångar och skulder ni har den dag er ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten (den så kallade "brytdagen"). Därefter bestämmer ni vem som ska ha vad efter bodelningen.

Ni anger även om någon av er ska ge en summa pengar till den andre maken för att kompensera eventuell obalans i uppdelningen (en så kallad bodelningslikvid). Ett exempel kan vara om ni bestämt att en av er ska köpa ut den andre från den gemensamma bostaden.

Ni kan självklart förbereda bodelningsavtalet innan ni ansökt om skilsmässa och bara uppdatera det om era tillgångar/skulder ändrats på brytdagen.

Banken kommer kräva ett bodelningsavtal för att lägga om lån. Deras pris för juridisk hjälp är ofta högt. Kan vara bra att ha ert bodelningsavtal förberett innan ni tar ett möte om att lägga om lån. Både för att spara tid och pengar.

När bodelningsavtalet är signerat kan ni inte längre göra anspråk på varandras tillgångar. Ska ni lägga om bostadslån eller söka nytt lån kommer banken kräva att få se ert bodelningsavtal först. Samma sak om ni ska byta lagfart på en fastighet. Bostadsrättsföreningar kan också kräva att få se det.

Rättigheten att kräva en bodelning för en make har ingen riktig tidsgräns. Så en make kan komma många år senare och kräva en bodelning om ni inte skrivit bodelningsavtalet direkt.

Bodelningsavtal måste skrivas även om ni är överens om vem som ska ha vad. 

Ni kan signera bodelningsavtalet så fort er ansökan registrerats hos tingsrätten. Ni behöver inte vänta på domslutet.

Är ni överens kan ni dela upp era tillgångar precis som ni själva vill, så länge det inte är till nackdel för någons borgenärer.

När det kommer till andra delen av er skilsmässa, bodelningsavtalet, rekommendas det starkt att ni tar hjälp av en jurist/advokat. Det är alldeles för svårt att hantera själv, även för en jurist som inte jobbar med familjerätt.

Läs mer om bodelningsavtal här

3. Populära tjänster 

Välj mellan att sköta er bodelning online eller att låta en traditonell advokat med fysiskt kontor hjälpa er. Vilket som passar just er beror på era omständigheter och priskänslighet. 

3.1 Tjänster online

Vi rekommenderar Bodelningsavtal.se för de som vill sköta bodelningen online. Kostar 1390 kr i fast pris.

Disclaimer: Bodelningsavtal.se har numera samma ägare som skilsmässa.se. 

Bodelningsavtal.se erbjuder ett bodelningsverktyg på sin hemsida där ni fyller i era uppgifter och får ert bodelningsavtal skapat automatiskt. 

Fördel: Lågt, fast pris. Snabbt och smidigt. 

Nackdel: Inga fysiska möten. Tjänsten fungerar inte för tvister.

Läs mer om bodelningsavtal och andra onlinetjänster för bodelningen här.

3.2 Traditionella advokatbyråer

Om ni inte kommer överens om er bodelning eller vårdnad av barn, blir det en tvist. Då kommer ni behöva ha någon som kan representera er i tingsrätten. Traditionella advokatbyråer är bäst lämpade för detta. 

En traditionell advokatbyrå rekommenderas om ni inte kan komma överens om vårdnad av barn och bodelning.

En traditionell advokatbyrå kan hjälpa er även om ni är överens. Priset brukar landa på runt 10 000 kr - 15 000 för en enklare bodelning. Sällan fasta priser, utan man betalar per timme (cirka 1500 - 3000 kr per timme).

En bodelningstvist kostar oftasta väldigt mycket mer.

Fördel: Fysiskt möte, vilket känns tryggt för många. Kan hantera tvister i tingsrätten. 

Nackdel: Dyrarare. Kan ha lång väntetid.

 Kan man få ekonomisk hjälp vid en vårdnadstvist?

Det kan finns ofta hjälp att få genom er hemförsäkring eller allmänt rättskydd. Alla advokater som arbetar med vårdnadstvister vet vilka möjligheter som finns och hjälper till med detta. Det ligger i deras intresse att ni har råd att betala.

Det finns ingen speciell advokatbyrå vi kan rekommendera då de flesta advokatbyråer inom familjerätt bara arbetar lokalt. Nationella kedjor som Vinge och Mannheimer arbetar främst med affärsjuridik. Vid komplicerade ärenden som en vårdnadstvist handlar det dessutom främst om kompetensen hos den individuella advokaten, än vilken byrå de arbetar på.

Vi har samlat alla advokater i Sverige som arbetar med familjerätt i vår sökmotor här.

Tänk på detta när du väljer en advokat:

  • Det viktigaste är att advokaten har tidigare erfarenhet av just vårdnadstvister. Inte bara tvister överlag. Skäms inte för att fråga advokaten. 
  • Tingsmeritering är ett plus. Tingsmeritering innebär att advokaten jobbat på tingsrätten under cirka två år och därmed fått god processvana. Att göra tingsmeritering är väldigt eftertraktat, med få platser. Det innebär att en tingsmeritering på CV:et även signalerar att advokaten haft goda betyg från juristutbildningen. 
  • Advokaten bör helst arbeta lokalt. En advokat debiterar per timme, oftast flera tusen kronor. Eventuella resor fram och tillbaka, betalas av dig som klient.

4. Osäker på om du vill skiljas?

Titta in i vårt forum med 200 000+ inlägg och läs om hur andra upplevt sin skilsmässa.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor