Inledning

Huvudregeln är att alla tillgångar och skulder ska ingå vid bodelning. Detta innebär att bilar, fastigheter, det man har i hemmet etc. ska räknas med. På samma sätt ska alla skulder också inkluderas såsom till exempel huslån, studieskulder och även konsumtions-lån som man tagit för att köpa bil och liknande. Det finns dock några undantag från att allt ska tas upp och det finns även några viktiga saker att komma ihåg.

Undantag från huvudregeln

Reglerna om vad som ingå finns främst i kap. 7, 9 och 10 i Äktenskapsbalken. Huvudprincipen är att båda parter ska få med sig lika mycket ur skilsmässan. Detta är även tänkt att gälla om den ena maken råkar äga mer än vad den andra gör. För att resultatet ska bli rättvist mellan makarna är det övervärdet av ens totala tillgångar och skulder som ska beaktas när man delar upp allt. Det är dock viktigt att tillgången eller skulden existerar vid den dag då man ansöker om skilsmässa. Om skuld eller tillgång uppstår därefter räknas den nämligen inte in.

Saker som är personliga föremål som till exempel kläder och personliga gåvor ska också undantas så länge det inte är oskäligt. Eventuell ersättning för personskada och kränkning, till exempel om blivit utsatt för ett brott och fått skadestånd, ska inte heller räknas med. När det gäller pension så ska allmän pension inte räknas med i bodelningen. Tjänstepension ska oftast inte heller ingå i samband med skilsmässa. Däremot ska privat pensionssparande ingå. Vidare kan ett äktenskapsförord ha skrivits som då påverkar vad som ingår i bodelningen vid skilsmässa. Genom äktenskapsförord kan nämligen egendom som skulle ha räknats med undantas, t.ex. ett sommarställe som den ena maken ägt sedan länge. Har man inget äktenskapsförord gäller däremot huvudregeln som vanligt. Om man ärvt eller fått viss egendom med villkor om att egendomen ska vara enskild resulterar detta också i att tillgången ska undantas.


Se även Snabb guide - Så här skriver ni ett bodelningsavtal

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor