Inledning

Vårdnadshavaren har rätt (och skyldighet) att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Efter en skilsmässa är naturligtvis den viktigaste frågan var barnet ska bo. I takt med att barnet blir äldre ska vårdnadshavare och myndigheter även ta hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Är båda föräldrarna vårdnadshavare så kan barnet/barnen bo hos ena föräldern eller bo växelvis hos båda föräldrarna.

Boendefrågan är något som ni själva kan komma överens om genom ett skriftligt avtal. Socialnämnden måste dock godkänna avtalet utifrån en bedömning av vad som är bäst för barnet och även för föräldrarna. Står ni båda som vårdnadshavare och inte kan komma överens kan domstolen, efter talan av båda eller en av er, ta beslut i frågan. Ni kan även komma överens om var barnen ska bo själva, utan vare sig avtal eller beslut av domstol. 

Boförälder och umgängesrätt efter skilsmässa

Har ni gemensam vårdnad kan barnet bo hos en av er som då kallas för boförälder eller som ovan nämnts växelvis hos båda. Även om det endast är ena förälder som barnet bor tillsammans med efter skilsmässa så föreligger det en umgängesrätt för den andra föräldern.

Oavsett om ni har gemensam eller ensam vårdnad så kan ni ingå ett umgängesavtal som reglerar barnets umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Avtalet ska vara skriftligt och godkännas av Socialnämnden. För att ni ska kunna komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge kan ni erbjudas samarbetssamtal och även hjälp med avtal rörande vissa relevanta frågor. Kan ni inte komma överens så kan domstolen – efter talan av någon av er eller av Socialnämnden – besluta i frågan, se mer i 6 kap. 15 a § första stycket FB. Domstolen kan i mål om vårdnad, boende och umgänge exempelvis ge Socialnämnden i uppdrag, att i barnets intresse, anordna ett sådant samarbetssamtal där man får möjlighet att reda ut sin situation.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor