torarin

torarin

Lämnare eller lämnad är en definitionsfråga.

Jag valde att lämna, men det var efter att hon varit otrogen.