Hem | Så här skiljer du dig | Skriv bodelningsavtal | Juridik | Sök advokat | Träffa psykolog | Artiklar

Yttrande från socialtjänsten

Hej!

Finns det någon här som varit på samtal hos socialen för att tingsrätten har begärt in ett yttrande från dem?

Soc. ska samtala med oss föräldrar separat och separat med barnen också.

Vi är mitt uppe i skilsmässans betänketid på 6 månader.

Skulle stilla min nyfikenhet lite om man visste vad detta samtalet går ut på.

Tacksam för lite inputt❤️

Vad är bakgrunden?
Har någon av er begärt enskild vårdnad?

Nej ingen har begärt enskild vårdnad. Vi önskar båda Gemensam vårdnad Och Växelvist boende.

Vet inte om de gör så här på rutin. Vi är inte kända hos socialen. Aldrig haft kontakt med dom.

Vi har varit en helt ”normal” familj…

… och blir en ”vanlig” ”skilsmässofamilj” nu.

När jag googlar på det får jag känslan att vissa kommuner har som rutin att alltid låta Socialtjänsten godkänna vårdnadsupplägget även i de fall man är överens. Se exempelvis Knivsta:
https://alsikebolaget.knivsta.se/sv-SE/Knivsta/Omsorg-och-hjalp/Familj-barn-och-ungdom/Stod-till-familjen/Separation-skilsmassa

Det här är en helt ny värld för mig. Kanske inget att vara orolig för. Men ändå nyfiken om någon haft sådana här samtal och vad man pratade om. Vad vill de veta och vad vill rätten veta/ute efter???

Trodde inte man skulle hitta något om detta på nätet så jag provade aldrig att googla på det. Tänkte att det kanske är topphemligt allt som socialen gör :woman_facepalming:t2:

Det är just det att de samtala med oss enskilt!

Ska man vara överens och samarbeta ska man väl sitta ner tillsammans tänker jag Och inte helt på varsin kammare med någon som medlat mellan oss :woman_shrugging:

Det kan vara så att de inte vill att någon ska styra samtalet. De vill höra hur saken ligger till från hästens egen mun. I vissa familjer kan det vara så att maken/ makan bestämmer att de är överens och den andra törs inte säga halv sju av rädsla för reppisalier. Då är det enklare att göra lika för alla par än att vissa ska pekas ut där misstankar om oegentligheter kan förekomma.

1 gillning

När barn ska ha samtal med socialtjänsten är det väldigt vanligt att man har dessa separat. Även föräldrarna. Det är för att man ska kunna lyssna på er alla var för sig utan att ni är påverkade av varandra. Ofta har man en massa bilder som beskriver olika känslor (om samtalen är med yngre barn) så att de kan peka på bilderna och förklara hur de mår.

1 gillning