Vårdnadstvist utan huvudförhandling

Hej,

Efter att ha varit gift i 4år och ett barn tillsammans så har jag valt att skilja mig då det varit väldigt mycket strul med mitt ex.
Vi har nu skilt oss och jag har ansökt gällande ensam vårdnad då modern inte visar särskilt mycket intresse för sitt barn samt att hon har ett otroligt stökigt liv.

Modern har inte varit i Sverige senaste 6 månaderna, har inte längre någon lägenhet eller arbete i Sverige.

Idag har jag fått ett mail av tingsrätten där man skriver “Domstolen avser att avgöra målet utan huvudförhandling. Då dömer domstolen i målet efter att ha gått igenom vad som står i handlingarna, i stället för att kalla parterna till förhandling.”

Är det någon som genomgått en vårdnadstvist utan huvudförhandling?
Hur ska jag tolka detta? Att de går på min linje med de argument/bevisning som jag har gett dom?
Bör jag acceptera domstolens förfrågan att köra utan huvudförhandling eller bör jag begära en huvudförhandling (som modern mest troligt ej kommer att dyka upp till)?

PS : Modern har nämnt att hon funderat på att detta är bästa lösningen att jag erhåller ensam vårdnad men ej fått det helt 100% bekräftat.
Hennes mailsvar stod med i tingsrättens utskick där hon endast skrev att hon godkände domstolen förfrågan gällande utan huvudförhandling.

Hittades detta i lagen.nu " Dom i mål om vårdnad, boende eller umgänge får meddelas utan huvudförhandling, om parterna är överens i saken." Så då bör det vara lugnt?

Jag har ingen egen erfarenhet av detta men försöker läsa mig till vad som gäller.
Vilka handlingar har rätten?
Om ni inte tvistar, dvs att båda kräver vårdnad eller gemensam vårdnad utan du är ensam om att vilja ha vårdnad om ert barn så är det kanske anledningen till att det inte krävs huvudförhandling/rättegång?
Du borde kunna ställa din fråga till domstolen, men jag tror att det borde vara ”lugnt” som du beskriver det.

2 gillningar

Finns det någon utredning från familjerätten? Den lösning som de rekommenderar är det som tingsrätten kommer att besluta.

Nu har jag aldrig legat i någon vårdnadstvist, ej haft kontakt med familjerätt eller dylikt…

Men jag har varit i Tingsrätten, civilrättsligt mål, dock ej som privatperson (representant för min arbetsgivare).

Som du, och domstolen skriver – man avser (anser) kunna avgöra målet utan att kalla dig eller ditt ex som vittne rent fysiskt till en förhandling, man anser att de inkomna handlingarna kan ligga som grund för att kunna avkunna en dom.

Två saker, i all välmening. Du bör inte tolka in någonting (!). Du bör inte vara för säker på att domstolen går (enbart) på din linje/begäran, enbart beaktar din ”bevisning”. Den inställningen bör du ha även om det hade varit en huvudförhandling, dvs där du och ditt ex får lägga fram er sak muntligt, eller svara på direkta frågor.

Det du kan göra är, givetvis, att kontakta domstolen och fråga mer kring vad detta innebär om du känner dig osäker, eller vad innebär en huvudförhandling (om du tror att det stärker ditt ”case”).

Vidare så bör du ha koll på vilka slags handlingar har domstolen fått, från dig, från ditt ex, eventuella utlåtande från familjerätt, socialtjänst, ”vadsom”.

Vidare så får du vara försiktig med hur du ”tolkar” din sista mening. Parterna kan vara överens om att en huvudförhandling inte är nödvändig (man lutar sig mot sina handlingar/bevisföring), men man kanske inte är överens kring hur vårdnaden skall utdelas, hur umgänget skall se ut etc.

Hoppas att det löser sig!

5 gillningar

Tacksam för alla svar, ska såklart ej ta ut något i förskott men läst på olika forum att det brukar kunna vara ovanligt att ej ha en huvudförhandling.

Jag vet inte allt som ligger på bordet eller vilka uppgifter som har blivit insamlat i ärendet.

Hoppas att det slutar väl då exet get indikationer på att det bästa nog är om jag får ensam vårdnad då exet tycker att jag trots allt är en bra far.

1 gillning

Uppdatering : gick väldigt snabbt från inlämnandet till beslut, exet godkände att jag skulle ha ensam vårdnad och därav domstolen ville avgöra utan förhandling.

Väldigt skönt att få igenom där en stort orosmoln börjat lägga sig, känner inte att det går att fira då det är synd gällande mitt barn där exet inte alls involverar sig i barnet liv utan fokuserar mest på sig själv, några ytliga samtal över telefon endast.

2 gillningar

Förstår att det är en lättnad men inte något att fira. Alla tre är ju egentligen förlorare här. Enda vinsten är att det underlättar för dig när mamman inte finns i närheten med allt som annars kräver godkännande av två vårdnadshavare.

2 gillningar

Jag tror att det kan vara mycket värt att ha kontakt med BUP, om inte annat så i förebyggande syfte.

Förstår känslan i att det inte känns värt att fira… Men samtidigt att ett orosmoln har skingrats…

Sätt fokus på ditt barn och dig själv nu. Var närvarande. Det är det bästa du kan göra. Var inte främmande för att söka stöd, om inte nu, så i en framtid.

Lycka till!

:muscle:

1 gillning