Hem | Så här skiljer du dig | Skriv bodelningsavtal | Juridik | Sök advokat | Få terapi online | Artiklar

Uppskov + eller -?

Ska uppskovet tas upp i Bodelningsavtalet som en minus eller pluspost?

Jag har läst detta på centrumadvokaternas hemsida:

"När man kommit överens om ett aktuellt marknadsvärde på fastigheten ska följande eventuella utgifter dras av;

  • inköpspris
  • försäljningsutgifter (mäklarprovision, besiktningskostnader, energideklaration m.m.)
  • uppskov
  • förbättringsutgifter"

Jag har alltså räknat med minus i uträkningarna jag gjorde. Sedan använde vi oss av Lexly för att skriva avtalet och då lägger de uppskovet som plus i uträkningen.

Vilket stämmer?

Och på bodelning.nu står det följande:

" Beräkning av fastighetens nettovärde

Fastighetens nettovärde beräknas genom att fastighetens marknadsvärde minskas med:

  • den latenta skatten
  • eventuella försäljningskostnader, till exempel mäklararvode
  • eventuella lån
  • eventuellt uppskovsbelopp som innehas av den make som överlåter sin andel. Detta gäller endast vid bodelning i samband med äktenskapsskillnad! (Läs mer nedan)

Den summa som på så sätt räknats fram är fastighetens nettovärde."

När jag pratade med Lexly sa kvinnan där att bådas uppskov skulle tas upp. Enlig sista punkten ovan är det ju bara mitt uppskov som ska vara med (han köper ut mig)?

Blir inte klok på detta.