Hem | Så här skiljer du dig | Skriv bodelningsavtal | Juridik | Sök advokat | Träffa psykolog | Artiklar

Samarbetsavtal på vad och hur?

Hej!

Förstår att flera gått/går på samarbetssamtal.

Min fundering är, har ni skrivit samarbetsavtal?
I så fall om vad och hur?

Hur ska man tänka och var börjar man?

Vad är era konfliktfrågor? Vad är ni överens om?

För det första så bör man nog hålla det så kort som möjligt och låta en jurist granska avtalet innan man skriver under. Min sambo hade ett sådant avtal med sitt x men det höll inte i domstol när hon bröt mot det för att det var så taffligt formulerat. Då är det inte till någon nytta.

Mitt förslag:
Det ska innehålla ett schema för barnet, när det ska vara hos vardera föräldern. Det bör innehålla uppdelning av lov och storhelger på lämpligt sätt.
Det bör nog innehålla något om hur man ska kommunicera och på vilket sätt. T.ex. ska man ha skyldighet att berätta om sådant den andre föräldern behöver veta, t.ex. tider hos tandvården på den andres vecka eller annat som gäller barnet.
Hur ska kostnader för barnet fördelas. Det ska inte vara ok att den ene föräldern orsakar en kostnad för den andre utan att det är överenskommet. Ex sportaktiviteter.

I överigt rekommenderar jag att man har så lite med varandra att göra som bara går om man har ett konfliktfyllt samarbete. Betala egna kläder, skicka med barnet minsta möjligt. Var och en får fixa sina saker.

2 gillningar

Samarbetssamtalen görs via staden/kommunen man bor i, hos oss kontaktar man familjerätten och får då en tid. Först träffar båda föräldrarna den här personen enskilt och därefter tillsammans. Om man som vi hade behov av flera olika bitar, så förslås ofta att man skriver en föräldraplan. Den kan du googla upp. Det är ett gediget dokument som innehåller alla detaljer från barnen från att de är små tills att de är tonåringar (smink, tatueringar osv).

För mig och mitt ex som båda är strukturerade personer kändes detta mycket bra. Självklart fastnar man under dialogen på olika ställen, men därför han man hjälp av en extern part. Vi hade nog 4 samtal totalt och var då klara med alla sidorna i föräldraplanen. Därefter tog jag på min ansvaret att renskriva dokumentet och vi har signerat det digitalt.

Om du inte sett föräldraplanen tidigare, så ta en titt på det! Tänk om alla par som får barn hade erbjudits gå igenom dokumentet, diskutera och skriva ner vad man bestämt sig för. Jag tror inte att det blivit lika många gräl. För saken är att man oftast lever i stunden och besluten kan tas i samband med att man grälar eller tycker olika. Här finns möjlighet att gå igenom alla detaljer som kanske i dagsläget inte är lika viktiga men som kommer att vara det i framtiden.

Lycka till!

4 gillningar