Hem | Så här skiljer du dig | Skriv bodelningsavtal | Juridik | Sök advokat | Få terapi online | Artiklar

Rädd att mitt barn far illa

raderat av användare

Inget du kan prata med pappan om?

Du kan nog inte be förskolan spionera åt dig utan att meddela exet. Däremot kanske att de ska hålla dessa noteringar för sig själva, och inte delge någon av er dem, inför eventuella utredningar etc. Men jag vet inte hur mycket det säger egentligen vilka dagar beteendet visar sig. Hur var pappan som förälder när ni fortfarande levde ihop, och som person rent allmänt? Hur länge har du sett dessa förändringar hos barnet?

Om du misstänker att ditt barn far illa hos ditt ex så tycker jag snarare än att blanda in förskolan att du skall göra en orosanmälan hos socialtjänsten. De har skyldighet att genomföra en utredning.Som privatperson så kan du anmäla anonymt, men det är väl ganska troligt att han kommer att misstänka dig. Det är dock den bästa vägen, att låta proffsen ta tag i situationen. Det kan också ge dig stöd i situationen.

5 gillningar

det är inte förskolan som du ska kontakta om du misstänker att ditt barn far illa utan socialtjänsten.

Ni har gemensam vårdnad, då är det din skyldighet som vårdnadshavare att hålla ditt barn säkert. Om ditt barn far illa hos ditt x så måste du agera. Är det allvarligt då har du rätt att hålla barnet från umgänge med ditt x. Men du måste ta kontakt med socialtjänsten! Känner du att ditt barn far illa så gör en orosanmälan!

5 gillningar