Hem | Så här skiljer du dig | Skriv bodelningsavtal | Juridik | Sök advokat | Träffa psykolog | Artiklar

Jämställdhet? Feminism?

Vill du med detta göra gällande att man alltså systematiskt diskriminerar de kompetenta och väljer inkompetenta ur respektive bransch/positionsminoritet?

Eller är det något fel på min läsförståelse :see_no_evil:

Det är ju just det som blir effekten av inkvotering, din grupptillhörighet blir mer avgörande än din kompetens eller personliga egenskaper.
Tillhör du minoritetsgruppen så sänks ribban direkt per automatik till följd av att det är väsentligt färre sökanden att konkurrera emot inom gruppen. Detta förstärks av arbetsgivarens strävan att anställa just medlemmar av den grupp du tillhör eftersom det uppmuntras av samhället idag, i vissa fall till o med krävs.

Jag arbetar själv åt ett kommunalägt bolag i ett extremt mansdominerat yrke inom en mansdominerad bransch, min arbetsgivare är ett praktexempel där detta märkts väldigt tydligt senaste åren.

Min mor har ett helt arbetsliv bakom sig inom vården, hon beskriver en totalt motsatt problematik.
Inom landstinget har de väldigt tuffa krav på sig att jämna ut det extremt kvinnodominerade tjänsterna, det får effekten att vissa nyanställda har löner som är högre än de som jobbat 40+år, enbart på grund av att de tillhör minoritetsgruppen som arbetsgivaren så desperat vill anställa.
När detta bubblar upp på personalmöten ibland så får de till svar av chefen som är ansvarig för rekryteringen att de hade krav på sig uppifrån att anställa en viss andel män, annars beläggs avdelningen med straffavgifter eller går miste om extra pengar. De män som söker tjänsterna är dock inte intresserade att ta tjänsten till den lön som erbjuds o tackar nej, då tvingas de i ren desperation erbjuda en högre lön för att de inte ska gå därifrån.
Detta skapar givetvis en otrolig osämja mellan personalen på avdelningen, o det blir som att hälla bensin på elden runt myten att det fortfarande finns ett löneskillnad mellan kvinnor o män på gruppnivå…

Bard är ännu en av alla högervridna män som anser sig ha rätt att tala om för kvinnor hur det är att vara kvinna.

T ex att kvinnor ska sluta gnälla om övergrepp och börja slå tillbaka istället. Skön syn på kvinnors förutsättningar. Och så realistisk dessutom!

Något så fånigt skulle inte ens Jordan B P ha sagt. :sunglasses:

3 gillningar

Jag kom inte så långt i sökningen på honom mer än första youtubeklippet jag sett. Tyvärr så sjunker ju trovärdigheten på honom när hans uttalande inte riktigt stämmer överens med min uppfattning hur människan utvecklats. Enligt honom så är alla ur samma Homo Sapiens för 40 000 år sedan och då bara ca 2 000 personer i Afrika eftersom alla andra slogs ut av ett stort vulkanutbrott. Bara för att han är aggressiv och duktig på att prata så behöver ju inte det han säger vara sant. Lyssna runt 3:00

Sen det att han är bög fast har sex med tjejer? fast som han ibland säger, tycker bäst om killar, samtidigt att han älskar tjejer?
Tyvärr, så känns alla dessa uttalande bara något han håller på med för att få uppmärksamhet, inget som hjälper en annan som inte är “normal hetrosexuell”.
Samtidigt så säger han om citat “autistiska tonåringar som sitter med narcissistiska på instagram och inte får uppmärksamhet längre men får massor av uppmärksamhet om man pratar om att man ska byta kön” 1:30

Nu är inte jag homosexuell, utan något annat, min sexuella läggning har jag haft och samtidigt dolt sedan jag gick i 4:an i mellanstadiet. Kanske först då jag började förstå olikheten. Och hans bemötande får mig att skämmas ännu mer.

Kanske inte så mycket om jämställdhet här. Samtidigt att han tar upp i början om skillnaden mellan man/kvinna, men kan inte ta upp något som visar på skillnaden.
Jag tänkte på hur samhället har varit uppbyggt, att det var kvinnogöra att mjölka förr, medan det förändrades till att nu vara mansgöra (bonden räknas som man, och han mjölkar medan kvinnan är i köket).

Det som räknas som kvinnligt/manligt/kärnfamilj är kommet ur efterkrigstidens fabriksarbetare och tidigare i bondesamhället bodde ju hela hushållet tillsammans och delade de sysslor som fanns för att kunna överleva.

Så att Alexander Bard proklamerar om de stora skillnaderna mellan könen, och vi ska vara på olika ställen vill jag proklamera alla människors olikheter, och där finns inte manligt/kvinnligt med i den utsträckningen som dagens samhälle gör det till.

Frågan till dig är hur du vill göra för att få fram tjejer i mansdominerat och killar i kvinnodominerat yrke utan att använda inkvotering. Där har inte jag något bra svar.

1 gillning

fick bara en tung tanke… och inget med tråden… skulle jag slagits tillbaka när jag var 20 år?
Jag lirkade mig ut och sprang…

@skildkille81
Tack för svaret.
Jag har hittills mest lyssnat på det han har att säga ang det nutida politiska klimatet och det paradigmskifte som politiken i Sverige och övriga västvärlden står inför…o där talar han till mig.

Jag anser inte att vi bör göra några sådana ansträngningar alls.
På gruppnivå är män o kvinnor olika, de prioriterar, värdesätter och föredrar olika branscher och arbetsuppgifter. Om alla individer tillåts välja utbildning och yrke själva så kommer kvinnor och män på gruppnivå dominera olika yrkesgrupper.
Detta är fullt naturligt o det är därför dömt att misslyckas att med olika sociala konstruktioner genom systematisk diskriminering sträva efter jämställdhet i utfall när det gäller yrkesval på gruppnivå.

Vad vi däremot absolut ska säkerställa är att ALLA, oavsett grupptillhörighet i alla lägen har samma rättigheter, möjlighet och skyldigheter. All form av diskriminering ska alltid i alla lägen motverkas. Dina individuella egenskaper ska alltid avgöra utfallet, inte din grupptillhörighet.

Och vad ska du, med det upplägget, göra åt att kvinnor tjänar sämre och har sämre arbetsvillkor? Är låg lön och dåliga villkor helt enkelt en “naturlig” konsekvens av att vara kvinna? Är kvinnor, strukturellt sett som grupp, helt enkelt mindre värda?

Absolut inte.

Skillnaderna i lön på gruppnivå är nere på ett fåtal procent, så jag köper inte din sanning att kvinnodominerade yrken skulle vara sämre betalda. Största orsaken till de få procent i löneskillnad som faktiskt återstår förklaras till stor del av faktumet att de flesta kvinnodominerade yrkesgrupperna är inom offentlig sektor.
Att män på gruppnivå arbetar avsevärt mer än kvinnor o därmed tjänar mer pengar är något helt annat.

När det kommer till arbetsvillkor, vad är det för sämre arbetsvillkor du syftar på? Arbetsvillkoren och inte minst arbetsmiljön inom de mansdominerade yrkesgrupperna är inte guld o gröna skogar alla gånger heller.

Men om det nu är som du påstår, alla mansdominerade yrkesgrupper har bättre villkor o bättre betalt, varför söker du dig inte bara till de yrkesgrupperna?

Du blandar alla möjliga ord och begrepp som exv. naturligt, sociala konstruktioner, systematisk diskriminering i samma mening.

Sociala konstruktioner innebär inte systematisk diskriminering med någon automatik och ditt sätt att blanda begreppen riskerar att göra hela resonemanget vilseledande.

För det är inte alls dömt att misslyckas med det som du kallar för “sociala konstruktioner”. Tvärtom så har exempelvis en ökad ansträngning att uppmuntra tjejer med bra betyg (bättre snitt än killarna) inom matematik och naturvetenskapliga ämnen lett till att det nu finns betydligt fler, men fortfarande för få, tjejer/kvinnor både på utbildningar och inom branscher där kvinnor historiskt sett har varit relativt sällsynta och fåtaliga. Civilingenjörsprogrammen, läkarutbildningen, tandläkarutbildning osv.

Det du benämner som “sociala konstruktioner” fyller en viktig funktion och det är sannerligen inte så att ytterligare insatser och strävanden är varken dömda att misslyckas, bortkastade eller på något sätt onaturliga för att de faktiskt leder till att fler tjejer vågar välja mansdominerade utbildningar och branscher. Men den där “bastuklubbsmentaliteten” lever kvar och det finns verkligen inget naturligt i den. Det enda den åstadkommer är att försöka trycka ut/ner kvinnor. Tack och lov så inser allt fler män att sociala konstruktioner krävs om man någonsin ska lyckas röka ut allt gammalt skrömt, även om det tenderar att klösa sig fast med näbbar och klor. Så mer behöver fortfarande göras, och görs faktiskt också, med successivt alltmer lyckat resultat :v:

Läs artikeln så ger det en hint om hur mycket lättare sagt än gjort det är att fråga varför en kvinna inte bara söker sig till mansdominerade branscher. Kvinnor upplever sällan det som din mamma inom landstingsvärlden verkar ha upplevt, dvs. att män anställs/köps in till högre lönekostnad (även om jag storligen tvivlar på att det stämmer som någon regel mtp. resursläget inom offentlig sektor) utan här handlar det tvärtom om att bli rent ut sagt motarbetad. Definitivt inte att som kvinna bli inkastad inom manliga sfärer mha. några sockrade anställningsvillkor.

.

De sociala konstruktioner jag läser om i nutidens strävan efter jämställdhet i utfall är ju nästintill alltid i grunden byggda på någon form av systematisk diskriminering. Dessutom nästintill uteslutande till kvinnors fördel.

Detta försöker ju inte ens feminist-lobbyn linda in, det sker fullt öppet, ständigt försvarat av “genusflum” sanningar i stil med könsmaktsordningar, patriarkat o liknande upplevda samhällsstrukturer.

Vi utökade personalen med 8 tjänster på mitt jobb nyligen. Redan i jobbannonsen skrevs det rakt ut att “vi ser gärna kvinnliga sökanden”. Nu minns jag inte siffrorna exact, men det var nånting runt 1500 ansökningar som kom in, när de som uppenbarligen inte var kvalificerade sållats bort återstod runt 1000, redan här märkte HR av den tydliga trenden, det var bara runt 5% av de sökande som var kvinnor, alltså runt 50st.
Efter ytterligare urval så hade det landat i att runt 50 pers som skulle kallas in till intervju, HR krävde att det skulle kallas lika många kvinnor som män… Av de 950 kvalificerade manliga sökande fick alltså 25st komma på intervju, av de 50 kvinnliga fick 25st komma.
Det hela resulterade i att 5st män o 3st kvinnor anställdes. Nu runt 1år senare så jobbar alla 5 männen kvar, men bara 1 av kvinnorna, de 2 som slutat har inte minsta ont att säga om den “råa men hjärtliga jargongen”, den ena fick anställning som förskolelärare som hon enligt egen utsago mycket hellre ville arbeta med, trots den nästan 5000kr/månad lägre grundlönen. Den andra bröt bara ihop en dag, hävdade att detta vi höll på med inte var mänskligt, att arbeta utomhus 8tim om dagen året om i ur o skur ansåg hon var outhärdligt o fullständigt oacceptabelt… hon kastade handskar, hjälm o jacka på marken o bara gick, vi såg henne aldrig igen.
Detta då i ett nästan totalt mansdominerat yrke, inom industrin, som stundtals är väldigt tungt, skitigt och det är nästan alltid högt tempo. Vi är runt 100 kollektivare o det finns runt 5 kvinnor hos oss som bekräftar regeln, som alla jobbat många många år o fungerar minst lika bra som vilken man som helst. Vissa av männen är fullständigt odugliga dock.

Nä nu ska denna patriark sova, har ett övertidspass imorgon (söndag) på 12tim, trots att jag redan gjort 13tim övertid denna vecka redan. Får väl passa på att njuta lite extra över den makt i samhället jag förfogar över imorgon så jag orkar mig igenom dagen.

Jag vet inte, jag tycker bara att Bard är allmänt nedlåtande och verklighetsfrämmande sedan jag läste det här uttalandet från honom i Metoo-sammanhang. Det var en tidningsartikel som jag tyvärr inte hittar nu, men jag minns att jag var involverad i en ganska vild debatt på Facebook för något år sedan angående detta. Det var oroväckande många män i tråden som höll med honom, nämligen.

Gillar du inte att män tafsar och är hotfulla? Säg ifrån då! Slå tillbaka! Sluta gnäll om lagar och polis! Du är väl vuxen? Det var det generella budskapet.

Och alla som har lite insikt vet att det inte funkar så. Är man i underläge kan man inte bara säga ifrån eller slå tillbaka. Det kvittar om det är mellan främlingar, mellan kollegor eller i en privat relation.

Det tyder på ett mycket obehagligt svaghetsförakt från Bards håll. Den starkes rätt.

2 gillningar

Fast det stämmer knappast att män arbetar mer än kvinnor på gruppnivå. Det som stämmer är att kvinnor gör mycket mer obetalt arbete medan män gör mycket mer betalt arbete. Det ligger ju i själva grundproblemet att det på en samhällsnivå anses att kvinnor ska arbeta gratis medan män ska ha betalt när de gör något.

Jag tycker att ditt resonemang att kvinnor och män är olika och därför av naturliga skäl ska göra olika saker är rätt oförenligt med att lösning på löneskillnaderna är att kvinnor ska vara som män. Ser du inte själv en nedvärdering i kvinnor att när en kvinna säger “jag vill ha lika bra villkor som män” ge svaret “bete dig som en man då”. Hur ligger det inte implicit i det svaret att det är bättre att vara som en man och att den som väljer och beter sig som en man förtjänar mer än den som väljer och beter sig som en kvinna?

1 gillning

@VemGavHenneMakten, du efterlyste tips på feministisk forskning; här kommer ett par.
Jag tror du skulle hitta mycket som skulle förvåna dig hos Camille Paglia. När det gäller forskning om män och jämställdhet etc baserar många forskare sin forskning på på RW Connells teorier.
Idag skulle jag för övrigt säga att majoriteten av genusforskarna är intresserade av mera mångfacetterade frågor än jämställdhet mellan kvinnor och män. Fokus är istället på hur relationer i samhället påverkas inte enbart av kön, utan även av etnicitet, sexualitet, globala maktförhållanden etc.

1 gillning

Jag tror faktiskt att jag börjar närma mig en djupare förståelse till varför jag har så svårt att köpa feminismens version av jämställdhet, det du skriver här kan ses som en ganska bra sammanfattning.

Med det tänk som du beskriver så skulle det då vara rimligt att män och kvinnor anställdes på olika villkor i arbetslivet, skillnaden skulle då vara att kvinnor jobbar 75% med bibehållen heltidslön medans män skulle fortsätta jobba på som vanligt, motiverat av att kvinnor på gruppnivå lägger mer tid på hushållsarbete?

Skulle det bli jämställt för alla då?

Hur funkar detta om man applicerar detta tänk utanför “man o kvinna som lever ihop som ett par”- boxen?

Sen vill jag absolut lyfta fram det faktum att typiskt manliga värderingar, beteenden och val även har en hel del negativa effekter.
Precis som typiskt kvinnliga värderingar, beteenden och val också har sina helt andra positiva effekter.
Det ena är inte bara bra o det andra bara dåligt, det blir olika konsekvenser av olika val, bra och dåliga. Du måste sen även lägga till att vad som är bra o vad som är dåligt skiftar beroende av dina individuella värderingar.

Om pengar och karriär är det som du prioriterar högst av allt i livet så ja, då kommer du gagna din syften genom att anamma typiskt manliga värderingar, prioriteringar o val. Men du kommer då också tvingas leva med alla negativa konsekvenser som detta beteende för med sig.

Det blir tydligare och tydligare för mig ju mer jag sätter mig in i detta hur feminismen enbart fokuserar på de fördelar män på gruppnivå har tack vare sina andra värderingar, prioriteringar och val.
Alla fördelar som kvinnor på gruppnivå har tack vare sina det pratar man inte om, det hör inte hit.
När det sen kommer till alla de negativa effekterna av typiskt kvinnliga val så kommer megafonen, förstoringsglaset och spotlighten fram med blixtens hastighet.
När någon sen försöker lyfta fram att typiskt manliga val även de har negativa effekter, då blir det ett väldans liv, det hånas, förlöjligas och förminskas… Det pratas om “kränkta vita män” o liknande.

Tack, det ska kollas upp

Jag måste passa på att tacka igen, har spenderat större delen av eftermiddagen o kvällen med detta namn i sökrutorna…

Jävligt vass :sunglasses: Hon lyckas liksom sätta ord på, samt formulera, många av mina egna tankegångar på ett mycket bra sätt. Samt ger mig många nya tankar och synvinklar.

Alla avarter inom feminismen är visst inte fullt så verklighetsfrånvända som jag inbillat mig, än finns det hopp.

3 gillningar

Jag har i senaste sökningarna hittat mycket guldkorn med Paolo Roberto han talar mitt språk ang detta rakt av. Verkar som han engagerade sig för en 5-6 år sedan, men orkade sen inte riktigt hålla i…

Paolo intervju i P3 ang jämställdhet

Det finns ju faktiskt även på politisk nivå rätt mycket sunt förnuft kring dessa ämnen, det märker jag ju mer jag sätter mig in i det.
Problemet är att könlösa feministiskt vänstergängade PK hjon suttit i regeringen senaste mandatperioderna o tillåtits härja fritt vid lagstiftningar och reformer, samtidigt de haft otroligt stor makt och inflytande över SVT…

Till min stora lättnad kan man ju bara konstatera att det vi nu ser på den politiska spelplanen är de sista desperata dödsryckningarna för “det röda tänket”. 2022 är det garanterat slut på detta vansinne, frågan är om de ens lyckas hålla ihop det hela fram tills dess, det pratas ju redan nu om nyval ifrån många olika håll.

Debatt om löneskillnader mellan kvinnor och män i EU

Mmm…Paolo Roberto visade sig ju ha sunda värderingar. Alexander Bard också…:roll_eyes:

1 gillning

Men va mysigt, ska vi väcka upp denna gamla tråden igen :+1: :muscle:

Jag har absolut inga problem alls att fortfarande anse att Paulo Roberto har väldigt mycket sunt tänk vad det gäller den nutida feminismen och jämställdhet.
Jag skulle utan att tveka ge honom en ordentlig dunk i ryggen och bju han på en öl om jag någon gång möter honom i verkligheten.

Alexander Bard är fortfarande precis lika klockren som han alltid varit. Man behöver bara tänka liiiiiite djupare och längre för att ta det han säger på rätt sätt. Han är även otroligt skicklig på att nyttja de moderna sociala medierna. Karln är för tusan filosof o härjar runt i en värld där ett meddelande får vara max 240 tecken.
Börja tänk lite själv.

Jag tycker båda dessa händelser är klockrena skolexempel på precis hur riktigt riktigt illa det är i västvärlden generellt och Sverige i synnerhet, riktigt riktigt illa.

Någon som hunnit läsa Genusdoktrinen ännu? Ivar Arpi är ytterligare en som vet vad han pratar om.

Henrik Jönsson är en riktigt vass lirare som jag följt på youtube en längre tid nu, han levererar klockrena analyser varje vecka. Väldigt ofta med dessa “vänster-pk-hjon” i skitet.

1 gillning