Hem | Så här skiljer du dig | Skriv bodelningsavtal | Juridik | Sök advokat | Träffa psykolog | Artiklar

Hur snabbt?

Om vi är överens och skiljsmässan inskickad, hur snabbt kan bodelningen ske?

Officielllt brytdatum är den dag ansökan registreras hos tingsrätten men bodelningen kan göras när som helst innan dess.

Rulle har redan svarat.

Finns inget som hindrar att göra bodelning, det kan även ske utan att man ens har för avsikt att avsluta äktenskapet alls, det ena har inget med det andra att göra.

Så bodelningen kan vara underskriven och klar på dagen så sett?

Visst kan det.

En bodelning är inget annat än ett avtal som reglerar hur era tillgångar ska fördelas er sinsemellan.
Är ni överens så är det bara egentligen att bokstavligen få det på papper.

Finns mallar för detta på nätet, om ni vill göra det själva.
Det är ofta att föredra att ta hjälp av en familjejurist dock.