Feminist

Härmed förklarar jag mig, Rulle Rullsson, utkommen ur garderoben förklarar jag mig vara feminist.
Detta med anledning av diverse inlägg i några trådar som jag följer.

Förutom vad avser barnafödande, amning, könsorgan och i viss mån muskelmassa, som jag med emfas oomkullrunkeligt anser vara biologiskt kön, hävdar jag att könet i övrigt är en social konstruktion.

Det finns inget sätt att vara på eller saker som kan göras som män eller kvinnor har större eller mindre fallenhet för att göra utifrån kön. Det handlar om personliga egenskaper, erfarenheter, karaktärsdrag, historiskt, socialt och kulturellt tryck.

Jag har länge ansett mig vara humanist men till och med i detta nådens år 2023 finns det de som har en förlegad och antikverad syn på könen. Det finns ännu män som inbillar sig att de är guds gåva till kvinnan, att de har rätt till kvinnors kroppar, att män är födda ledare och att kvinnor att följa och se ljuva och rörande ut och ser upp till alfahannar, att mannen är det starka könet som ska skydda och dra försorg om kvinnan och kvinnan vill bli beskyddad och dominerad av mannen.

Det är långt ifrån jämställ och kvinnor måste hela tiden vara på sin vakt, blir lätt förminskade, trakasserade och hunsade när de kommer in på manligt dominerade områden. Fy fan för dessa satans primitiva primater som får mig att skämmas över det manliga släktet.

Från och med nu deklarerar jag att jag är feminist.

9 gillningar

Härligt Rulle,

Tror dock du måste låta alla få ha sina egna personliga agendor även i din definition av feminism. Är det fult av en kvinna att vilja bli tryggad av sin man?

Nej, Däremot är det fult att påstå/ tro att alla/ de flesta kvinnor vill bli det.

3 gillningar

Är det en förutsättning för att kalla sig feminist att anse att kön är en social konstruktion skulle du säga? Och hur ser du i så fall, i den kontexten, på folk som anser sig ha fötts som fel kön?

Jag har svårt att se hur du kan skilja saker som barnafödande, muskelstyrka m.m från könsidentiteten. Den sortens skillnader har sån enorm påverkan på hur man upplever livet och under vilka villkor man lever, att det är svårt att se att det skulle gå att avgränsa effekterna till något rent fysiskt varande, snarare än något som vandrar in i ens själv- och världsuppfattning.

Personligen tror jag det finns medfödda skillnader mellan män och kvinnor. Däremot tror jag att betydelsen av det inte är sådan att den enkelt kan ledas vidare till att man borde ha vissa jobb, vissa positioner i sina relationer eller i samhället, utan att den betydelsen är mycket mer mystisk och abstrakt än något som låter sig summeras till att “du borde jobba i vården”.

3 gillningar

Fult? Varför då? Är det fult att vilja satsa på andra saker som man gillar mer? Eller är det fult att jag bedömer att så är fallet om man skulle fråga 100 000 kvinnor över världen o se vad som blev i majoritet?
Om du skulle göra en gallup skulle du klart få svaret. Det är i dagsläget inte någon gråzon att så är fallet. Kanske i framtiden, men inte idag.

Ingen borde gå runt o tänka. “Om jag nu tillhör den här gruppen. Då borde jag…” Jag tycker det är en oerhört viktig princip att sträva efter att anamma “ge fan in vad andra eller normer tycker när det gäller dina egna livsval och normer” Men det betyder ju inte för den saken att man inte kan titta o se vad många tycker och göra andra val i andra avseenden baserat på det.

1 gillning

Det beror på vilka förutsättningar kvinnor i olika delar av världen har till självständighet, eget arbete och egen ekonomi och att kunna ta hand om och försörja sig själva.

Fråga 100 000 kvinnor i Sverige om de skulle föredra att bli tryggad av en man eller kunna försörja sig själva är jag rätt säker på att majoriteten skulle föredra det senare.

9 gillningar

Jag vet inte.

Vi är helt eniga. Jag håller med.

Ja det var inte det jag avsåg. Jag avsåg om man frågar 100 000 kvinnor. Vill de ha en man som fysiskt kan skydda henne och deras barn och tryggas i händelse av kaos runtomkring. Men också emotionellt kunna försvara familjen mot yttre attacker.

Att ha sin egen försörjning och kunna lämna är odiskutabelt väldigt viktig sak som jämställdhet tar med sig.

Kanske jag tycker dumt nu jag vet inte. Men jag tycker alla männsikor kvinnor OCH män ska få ha dom levnads värderingarna i sina liv och förhållanden som räknas upp här.

Så varför är man helt plötsligt feminist för man tänker så.
Jag tänker så men jag skulle inte vilja ta ordet feminist i min mun för det.

Kanske jag missat nånting här, Jag vet inte.

2 gillningar

En motrörelse mot status que har varit mkt bra… den har kallat sig feminism… Men jag kan tycka den gått lite långt i vissa falanger. Men att gruppera sig och ha en gemensam ideologi det är viktigt för att få framfart av ett tankegods. Annars blir det bara lösryckta individer

Tja, de vill knappast ha en man som slår dem och får dem att känna sig otrygga.
Det skulle jag säga gäller för män också, att båda parter vill ha någon som kan skydda, trygga och försvara dem. Dock skulle jag tro att majoriteten av både män och kvinnor skulle vilja kunna stå upp och fysiskt försvara sig själva oberoende av någon annan. På frågan “Föredrar du att kunna skydda dig själv eller vill du ha beskydd av någon man” skulle jag tro att majoriteten skulle svara det förra.

3 gillningar

Nu läser du in märkliga saker… jag menar såklart att mannen bara glider undan, inte är kapabel eller tar parti med någon annan än sin partner.

Jag räknar inte med att min kvinna ställer sig emellan eller hanterar situationen ifall en våldsverkare eller fysiskt hotande situation står inför mig eller mina barn om jag är där. Det är mitt jobb.

Det har jag också länge hävdat men nu har jag stött på så eländigt mycket patriarkaliskt alfahannetänk i så många sammanhang att jag börjar inse hur genomsyrat samhället är av “manligt” och “kvinnligt” tänk, vilka fördomar som finns och hur mycket arbete som återstår innan vi ser människor istället för kön och skapar samma förutsättningar för var och en oavsett kön att få välja och utveckla individuella egenskaper och gåvor, att det är ok för män att arbeta inom vård och omsorg, att kvinnor som ägnar sig åt teknik/ ledning inte blir sexualiserade, förminskade, utfrysta, pressade in i könsschabloner utan att man som sagt i första hand ser varandra som människor men dit verkar vägen vara förbannat lång också här i Sverige.

2 gillningar

Mja, fast den hållningen är lite knepig Rulle. Visst skulle jag som kvinna gärna vara lika stark som en man och därmed kunna försvara mig själv lika väl som han skulle kunna. Men det är jag ju inte, jag är ju svagare och mer utsatt. Om jag och en manlig partner var på väg hem sent på kvällen och jag blev påhoppad av en våldsverkare skulle jag faktiskt önska att min manliga partner skulle gå emellan och försöka försvara mig. Visserligen skulle det inte vara min hållning att jag skulle springa och gömma mig och låta honom göra jobbet, men om HAN backade undan och tyckte att jag får väl försvara mig själv då kvinnor och män är lika hade jag nog inte uppskattat det jättemycket.

S-e-r-i-ö-s-t???

Om min partner har svart bälte i judo/ karate/ är polis/ väktare föredrar jag att hon tar hand om busen och jag om barnen om jag är en överviktig, bleksiktig kontorsråtta.

2 gillningar

Ok men det är du det… har du levt tillsammans med en sån kvinna? Inte jag…Jag är rätt säker på att de söker sig till partners som är ännu starkare mentalt o fysiskt än dem oftast. Alternativt ekonomiskt starka.

Sen vill jag inte att min älskade ska riskera sin säkerhet föra mig. Jag vill att om nåt händer så är hon kvar för barnen.

Som sagt, om min tjej är kampsportare/ polis/ väktare och jag kontorsråtta föredrar jag låta tjejen ta hand om busen. Låt den som är bäst skickad att utföra en uppgift göra det.

1 gillning

Visst, det kan jag hålla med om, det lär ju dock vara extremt sällsynt. Den lilla klick kvinnliga kung-fu proffs som lätt spöar upp de flesta män i handvändning lär oftast ha manliga partners med liknande intressen - som därmed ändå är bättre än henne på att slåss.

Kvinnor är helt enkelt fysiskt underlägsna män om vi snackar enkelt brutalt våld. Även om man givetvis kan träna upp sin förmåga att slåss kommer en genomsnittlig kvinna som gör det fortfarande vara underlägsen en genomsnittlig man som gör detsamma.

Jag tror att relativiserar man den biten för mycket tappar man också bort hur mycket det faktiskt påverkar kvinnor i vardagen och i livet att vara fysiskt underlägsna och därmed ständigt behöva förhålla sig till hot som män helt enkelt slipper leva med på samma sätt.

Okay, så om busen dödar dig för att du ska försvara din kvinna och dina barn och sedan ger sig på kvinnan som slår ner busen för hon är vältränad kampsportare så tycker du att det är en bra lösning? :thinking:

Två till ganska stor del överlappande (men inte helt överlappande) normalfördelningskurvor…är hur jag tror de mentala egenskaper vi enligt tradition kallar manliga resp kvinnliga fördelar sig mellan de fysiska könen, sett på en stor population. Detta gäller de rent biologiska skillnaderna, alltså hur vår hjärna är grundkonstruerad, sen tillkommer miljöpåverkan som stökar till det ytterligare. Alltså…att kategorisera mentala egenskaper utefter fysiskt kön blir ganska svårt :sweat_smile:

1 gillning