Hem | Så här skiljer du dig | Skriv bodelningsavtal | Juridik | Sök advokat | Få terapi online | Artiklar

Expertsvar (AMA): Martin Tesch - Advokat

Martin Tesch är advokat och delägare på Advokatlaget AB med säte i Stockholm.

Här är hittar ni hans kontaktuppgifter:

Martin kommer under en kort stund svara gratis på frågor denna tråd. Främst kring vårdnads- och bodelningstvister. T.ex. vad kostar en vårdnadstvist? Hur gör man om ens partner vägrar göra en bodelning? Ingår CSN-skulder i en bodelning?

Skriv era frågor här under!

3 gillningar

Jag och mitt ex äger ett hus tillsammans. 50/50. Han vill att jag köper ut honom för en större summa. Det har jag inte råd med. Då vill han att vi säljer huset. Det går jag inte med på, eftersom husmarknaden här inte är lönsam. Summan skulle knappt täcka lånet och jag och barnen skulle stå bostadslösa utan pengar.
Kan han tvinga fram en försäljning?

Min andra fråga gäller hans ägodelar. Han flyttade för 4 år sedan och jag har bett honom många gånger att hämta sina saker. Han hävdar att han har rätt att ha sina saker i huset, eftersom han äger halva huset. Har han det, eller har jag rätt att göra mig av med sakerna nu efter 4 år?

1 gillning

@Mn96, titta hit, ställ dina frågor!

1 gillning

Hej
Jag o mitt ex äger ett fritidshus tillsammans. Vi är överens om att jag ska behålla det och köpa ut honom när det är möjligt/avbetalning. (Jag äger större andel då jag ärvt tomten och vi har byggt tillsammans).
Om vi kommer överens om ett belopp tycker vi att det vore bra om han skrev över hela fastigheten på mig och vi skriver ett enkelt skuldebrev istället på beloppet. (För att det skulle förenkla för oss båda att inte äga ngt tillsammans och för att kunna gå vidare lättare.)
Är detta en bra lösning? Finns något speciellt att tänka på?

En fundering:
Om mitt ex skulle gå bort innan jag har betalt klart kommer vårt barn då att ärva skuldebrevet? kommer jag ha en skuld till barnet? Och skulle jag gå bort ärver barnet fastigheten och har en skuld till sin pappa?

Blir lite konstigt det där. För visst ärver man skuldebrev? Eller hur funkar det?

1 gillning

Hej,

Tack för din fråga.

Angående det gemensamt ägda huset
Om man äger ett hus (utgår från att du menar fastighet med hus på) tillsammans med sitt ex är det något som styrs av samäganderättslagen. För det fall att man som ägare inte kan komma överens med varandra om vem som ska få köpa den andras del och för vilket pris kan en av ägarna vända sig till domstol och begära att huset ska bjudas ut till försäljning. På detta sätt kan man tvinga fram en försäljning. Inkomsten av husförsäljningen ska efter avdrag för kostnader fördelas mellan parterna.

Angående ägodelar
Om någon vägrar att hämta sina saker kan man gå genom Kronofogden och genom ett betalningsföreläggande begära att sakerna ska hämtas av den andre. Vid utslag eller dom blir den andre tvungen att hämta sina saker. För det fall att den andre äger del av huset där sakerna förvaras framstår det som en relevant invändning eftersom sakerna då redan befinner sig i dennes besittning. Slutligen är det dock en domstol som får bestämma huruvida den andre ska hämta sakerna ifall man inte kan komma överens.

Jag hade inte gjort mig av med sakerna i ditt ställe utan att först gå genom Kronofogden eftersom du då riskerar att ådra dig ett skadeståndsansvar.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Du får gärna kontakta mitt kontor på 08-128 95 00 vid fortsatta frågor.

Med vänlig hälsning
Martin Tesch
Advokatlaget

2 gillningar

Hej Slonely,

Tack för dina frågor.

Angående köp av fast egendom med skuldebrev
Jag utgår från att du med hus menar fastighet med hus på. I detta fall är det fast egendom. Om det inte är fråga om en fastighet gäller andra regler.

Vid köp av fast egendom gäller särskilda regler som återfinns i Jordabalken. Bland annat krävs att det finns ett undertecknat köpebrev med en angiven köpeskilling och en förklaring att egendomen överlåts till köparen. Betalning kan ske genom utfärdande av skuldebrev. Detta är dock ofta till säljarens nackdel eftersom den då inte får något omedelbart vederlag för sin försäljning.

Angående arvsfrågan
Man kan inte ärva skulder. Däremot måste skulder hanteras av dödsboet som uppstår vid ett dödsfall. Innan dess att någon egendom skiftas till dödsbodelägare måste bouppteckning där samtliga tillgångar och skulder (som det finns kännedom om) upprättas och skulderna ska betalas. Därefter kan man dela ut de tillgångar som blir över till dödsbodelägarna. För det fall att dödsboet har mer skulder än tillgångar brukar det sluta med att dödsboet försätts i konkurs.

Hoppas du känner att du fått svar på dina frågor. Du får gärna kontakta mitt kontor på 08-128 95 00 vid fortsatta frågor.

Med vänlig hälsning,
Martin Tesch
Advokatlaget

1 gillning

Tack så hemskt mycket! Nu vet jag till slut vad som gäller!

Hej Martin!
Jag och min f d sambo köpte gemensamt en villa för några år sen. Efter ett år ärvde jag pengar som enligt testamentet skulle vara min enskilda egendom, även i samboförhållanden eller äktenskap. Även det jag köpte för arvet och avkastningen av dem skulle vara enskild.
Med hjälp av mitt arv gjorde jag en stor avbetalning på lånet (c:a 1/2 av det totala lånet.). Min sambo och jag var helt överens om att detta var min enskilda egendom och att vid en ev separation skulle pengarna gå tillbaka till mig.
MEN vi skrev inget papper på detta.
Var det dumt, eller är pengarna ändå mina genom att det står som det står i testamentet?
Om vi skulle separera, har min enskilda egendom då förlorat sin karaktär av enskild och blivit samboegendom i o m att jag stoppade in pengarna i vår 50/50-ägda villa?
Jag vill poängtera att ingenting tyder på att han skulle anse mitt arv som samboegendom.
Jag frågar bara av intresse.

Martins AMA är över för denna gången! :slight_smile:

Han återkommer kanske i framtiden.