Hem | Så här skiljer du dig | Skriv bodelningsavtal | Juridik | Sök advokat | Få terapi online | Artiklar

Dela på lån

Hej ny här och har en ekonomisk fråga.

Vi ska då skiljas och sälja huset. Vi har lån på det samt andra lån. Så vi kommer gå med förlust på ca 150.000 kr.
När huslån och mäklaravgift mm är betalt så har vi ca 500.000 kr kvar, och det ska ju då gå till blancolånen. Lånen står i hans namn, men jag är medlåntagare.
Går det att splitta lånen på något vis?
Jag är rädd för att han inte kommer använda sin del till annat, och att jag kommer få betala både min del och hälften av hans sen då vi står på lånen tillsammans.

Vid bodelningen ska alla lån och tillgångar tas upp undantaget privat pensionssparanden och lån tagna för privat bruk, t.ex. studielån. Det som blir över efter allt ihopräknat blir det som man ska dela på. Även skulder. Kommer ni inte överens så får ni gå den lagliga vägen med bodelningsförättare.

Ni tar sedan med er bodelningsavtalet till era banker så skriver de om lånen om ni klarar kreditkontrollen. Dock så kommer de troligen ta rejält betalt för det. Vi fick betala ungefär 1500 kr när vi skrev över billånet från x-et till mig.

1 gillning

Instämmer. Lånen ska läggas om så att ni har varsitt eget lån, inte på något sätt kopplade ekonomiskt till varandra. (Men studielån ingår faktiskt i bodelningen.)

1 gillning

Just ja. Den tolkningen av äktenskapsbalken fattar inte jag.

Hur kan man svara för sina skulder om de räknas med i giftorättsgodset? Ett exempel:
Det finns 100 000 kr på bankkontot vid bodelning. Jag har studieskuld på 50 000 kr som jag ska svara för. Varför skulle bodelningslotten bli 25 000 kr och resten, 50 000 kr användas för att betala min studieskuld? Trams. Bra att man kan bodela på egen hand bara man är överens.

Tillägg: Nu är det visserligen så att jag tycker det mesta i äktenskapsbalken är trams när det gäller tillgångar och skulder som uppstår innan äktenskapet och de personliga ersättningar som kan uppstå under äktenskap.

Här har du en bra genomgång av juridiken som gäller för lån med medlåntagare. Du ska alltså kräva i bodelningsavtalet att ni delar på lånet.

https://www.familjensjurist.se/fraga-juristen/flytta-isar-skilja-sig--separera/medlantagare-pa-exmans-lan/

1 gillning