Bodelningsbeslut

Bodelningsbeslut
Hej
Jag har fått ett bodelningsbeslut efter 2 års turer hit och dit. Tyvärr har min ex an vägrat att lämna in kontoutdrag, Avanza konton o bank konto transaktioner eller den fullmakt vi önskat för att kunna få ta del av hans uppgifter om pensioner. Jag vet att han undanhåller och mörkar inkomster och tillgångar.

Trots att vi efterfrågat dessa dokument vid ett flertal tillfällen så var det ingen kommentar eller åtgärd om det i beslutet. Sammanlagt blir jag istället skyldig honom mycket pengar pga detta. Jag har bara tillgångar i värdet av mitt AB, värde i ett hus (han har enskild egendom på sin halva av huset) och värde i pensioner. Detta gör att jag hamnar högt över honom redan i starten pga huset. Men när han inte lämnar in rätt information av sina pensioner och tillgångar blir blir det väldigt orättvist och rent felaktigt. (Vi saknar HB tillgångar, pensioner och pengar frå en bolagsförsäljningen.) Hur kan man tillåtas att vägra lämna in allt? Hade jag vetat det hade jag inte lämnat in allt jag heller.

Frågan är nu om någon vet om domaren i tingsrätten kan tvinga honom att ta fram underlagen så vi kan få en rättvis bodelning. Jag känner att jag inte kan acceptera att betala honom flera hundra tusentals kronor som grundar sig på lögn, mörkande och oärlighet. Dessutom har jag inte pengar utan får ge honom mina pensioner då… Det är kostsamt att dra det till tingsrätten och kan ta 2 år till… Men ingen ska kunna sko sig på lögn och oärlighet. Förutom hans mörkande var det flera punkter i beslutet som också var direkt felaktiga och som mitt ombud tror vi kan få ändring på om vi klandrar beslutet. Suck

Rättssystemet är verkligen inte bra eller rättvist i Sverige
Helena

1 gillning

Jag googlade lite: Måste man dela med sig av kontoutdrag inför bodelningen?

I ert fall finns det en redovisnings- och upplysningsplikt (se ovan). Bestämmelsen innebär att ni båda måste redovisa för vilka tillgångar ni har och andra uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen. Kan ni inte komma överens, genom att din fru t.ex. vägrar att visa kontoutdrag, kan du begära en bodelningsförrättare (jfr 17 kap. 1 § ÄktB). Bodelningsförrättaren “tar över” och ska se till att bodelningen görs. Bodelningsförrättaren ska vid behov se till att bouppteckning förrättas och varje make ska då uppge sina tillgångar och skulder. I det kan krävas att lämna ut kontoutdrag. Om man vägrar att lämna uppgifterna kan bodelningsförrättaren ansöka att domstolen förelägger att utlämnande av uppgifterna ska ske vid vite (dvs. att om man vägrar dela med sig av de uppgifter som krävs får man betala vite till staten) (17 kap. 5 § ÄktB)

Du bör ha i åtanke att en bodelningsförrättare ska var opartisk och att dess uppgift är att tillse att bodelningen görs och att vederbörande även ska ha lön. Bodelningsförrättaren kommer varken att företräda dig eller din fru. Det kan i ditt fall därför vara en god idé att anlita en jurist som företräder dig i bodelningen och som ser till ditt bästa.”

Har det gått till så?

2 gillningar

Tack Lisa
Jag har haft både ombud och förrättare. Det är det märkliga att förättaren inte agerat alls på våra krav på att få in dokumenten, (eftersom bevisbördan ligger hos mig!.) Vi bett om det upprepade gånger.
Efter 30 års äktenskap har jag haft god insyn i våran ekonomi och även exets då vi har samma jobb, sparat lika mycket och delat på alla kostnader lika i alla år. Han har ofta pratat pengar.

Jag anser att förättaren har brustit i hela bodelningen då hon missat både hans pension, handelsbolag och gått på hans linje i flera saker som är mot praxis. Hon har trots faktura, kontoutdrag och lånebevis, tex bedömt ett gemensamt lån till avlopp o vatten som min tillgång. Vilket innebär ökad likvid, trots att beloppet betalades veckan efter brytdatum, som bevisats. Exet nekar till att veta detta.
Om man läser ditt inlägg borde hon krävt in kontoutdrag och när han vägrat skicka det till tingsrätten.

Ny kommer jag överklaga, för jag kan inte acceptera orörlighet och orättvisa.
Det kommer bli dyrt, och risk att domaren ändrar beslutet om huset och lottlägga det till honom. Idagsläget är det bådas och det är bra för mig som kan buda på det då vid försäljning.
Men blir det så är det juridik. Det är viktigare för mina värderingar att han i te ska sko sig genom lögner och mörkande.
Hoppas domaren ser det och agerar.

4 gillningar

Jag är ingen expert och sajten där jag hittade infon vill givetvis sälja sina tjänster.
Men du får konsultera en jurist.
Lycka till!

1 gillning

Det är precis som ditt ombud säger - du har nu blivit delgiven bodelningen (beslutet). Då har du 4 veckor på dig att “väcka klander”, dvs att opponera dig mot beslutet/bodelningen.

Så prata ihop dig med ditt ombud - gör en konsekvensanalys - tid, pengar, potentiella ändringar som kan gå i din favör.

Gör du det inte inom 4 veckor då gäller beslutet och det kommer vara svårt, för att inte säga omöjligt att komma tillbaka efter denna tid och opponera sig.

mvh

1 gillning