Barnförsäkring

Har barnförsäkring upp till 25 år för 20åring som bor kvar hemma med mig , x ville det o kunde leva livet själv.

Hur fungerar det då? Har jag rätt till att säga till x att betala hälften av barnförsäkringen? Det gjorde han i början - inga problem. Nu säger han ingenting o har inte betalat sin del.

Själv tycker jag det så länge hen bor hemma.

Så länge barnet bor hemma OCH studerar har föräldrarna underhållsskylldighet. Så, svaret på frågan är ja. Men nästa fråga är hur du ska kunna tvinga honom att betala.

1 gillning

Har 20-åringen gått ut gymnasiet? Om inte har ditt X fortfarande skyldighet att betala underhåll. Annars finns det inget du kan göra. Jo, du kan fråga men inte kräva.

Ok… bara undrar hur det funkar i dagens läge.
Nej , han studerar inte och har ett arbete o sparar tills hen flyttar hemifrån.

Då struntar jag i att påminna x o låter det vara…

1 gillning

Låter som en bra idé, kom ihåg att sonen bör undersöka och jämföra alternativ/villkor innan försäkringen går ut om det är mer förmånligt för honom att fortsätta nuvarande försäkring i eget namn, eller att teckna en helt ny olycksfalls/sjukdoms/inkomstbortfalls/invaliditetsförsäkring :+1:

Då kanske barnen själv ska börja betala sin försäkring? Jag betalar för min 20-åring som jobbar, men det är en ”present” från mig till honom, har inte med hans pappa att göra. Det brukar vara fördelaktigt att ha kvar barnförsäkringen tills man etablerat sig på arbetsmarknaden (kollektivavtal! Olycksfall etc via facket!)

Jag själv tycker det är självklart att hen bor hemma att föräldrar betalar…

det har x gjort hittills men inte betalat för två senaste ggr utan att säga o tycka till.
Frågade det från början o x var inte alls emot det.

Vill skämma bort ungdomen innan hen flyttar hemifrån som en bra start :grin:.

Vad är fördelen med sådan försäkring?

Jag hade det ett tag för barnen bara för att “detär bra att ha”, men förstod aldrig riktigt vad det var, och iom att det var extra kostnader så tog jag bort allt sånt sol innebar extrakostnader för hushållet.

Det gjorde inte jag, när de äldsta snubblade in på år 21 och 22 med egen inkomst bad jag dem betala själv. Fast då har jag stått för hela kostnaden själv i fyra år. Tredje betalar jag så klart för.

Jag har haft ”stämpelkort” på akuten vissa år. Varje besök har försäkringen betalat ut en liten summa. Men framförallt har jag dessa för om mina barn råkar ut för olycka innan arbetsför ålder ska de ha ett drägligt liv och inte leva på sjukpension. Det var min största anledning. Jag ville se till att de vid hög grad av invaliditet skulle få några miljoner på ett konto (Trygg-Hansa ligger nog på ca 5 vid full invaliditet) för att ändå kunna ha någon form av livskvalitet.
Det är svårt att se det kanske men innan mitt första barn jobbade jag som assistent åt ungdomar med grav invaliditet och hjärnskador orsakade av olyckor i ungdomens år. Jag såg med egna ögon hur de med en bra barnförsäkring hade ekonomi att resa och njuta medan de som inte hade det vackert fick nöja sig med vad staten ger dem.
Min dotter är född med två livmödrar, upptäcktes när spiral skulle sättas in. Komplikationer vid önskan att bli gravid osv täcks nu hon av. Man vet aldrig vilka förutsättningar barnen föds med eller vilka olyckor som kommer drabba dem i livet. Pengar gör dem inte lycklig kanske men är en jäkla hjälp på vägen.

5 gillningar