Hem | Så här skiljer du dig | Juridik | Sök advokat | Träffa psykolog | Artiklar

Ansökan om skilsmässa

Blev dumpat av min fru som hittade en annan. Orkar inte skriva ner hela allt nu, men det var typ samma procedur som för alla andra som skrev sin historia. Vi har i alla fall två hus tillsammans. Ett ägde jag redan innan vi träffade varandra, men det finns inget äktenskapsförord så om jag fattar det rätt så måste vi delar på rubbet. Men så långt har vi inte kommit än. Jag letade nu fram Ansökningsblanket DV163 och det mesta är klar, Men under övriga yrkanden hittade jag:

“Rätten att bo kvar i det gemensamma hemmet Vid skilsmässa kan makarna/partnerna bestämma vemav dem som ska ha rätt att i fortsättningen bo kvar i den gemensamma bostaden (kvarsittningsrätt). Överenskom-melsen gäller längst till dess att bodelning har skett av makarnas/partnernas egendom.Om ni är överens om att endast en av er ska bo kvar i er gemensamma bostad och vill att tingsrätten ska besluta detta, ska ni ange vem av er som ska ha kvarsittningsrätt.Se även nedan angående interimistiskt beslut”

Som det ser ut kommer jag att köpa ut henne. Måste jag då fyller i något under övriga yrkanden? Fattar jag det rätt att själva Bodelningen sker först när skilsmässan är genom (6 månader eftersom vi har gemensama barn. Visserligen kan vi lista upp och räkna fram innan, men bodelningsavtalet skrivs först när allt är klar eller? Fastigheterna är i norrlands inland så det är inga våldsamma summor vi pratar om. Jag tänkte få en värdering av en mäklare bara för att kolla var vi ligger någonstans innan jag blandar i damen i det hela. Mäklaren frågade direkt om det var för en försäljning eller skilsmässa. Jag antar att dem vill har betalt för att värdera vid en skilsmässa?

Om själva yrkandena överlåter jag åt andra att svara.

Ni kommer överens om från och med när själva bodelningen ska gälla.

Jag skilde mig på hösten, vi satte brytdatumet för bodelningen vid årsskiftet och skilsmässan vann laga kraft på våren. Det är alltså ni som betsämmer från och med vilket datum bodelningen ska gälla. I bodelningen kan det stå hur ni gör med fastigheterna. Det räcker.

Ja, mäklaren ska ha betalt för värderingen.

Nä, mäklare tar normalt inte betalt för en (muntlig) värdering men det kan vara taktiskt att inte berätta för dem att värderingen gäller pga skilsmässa/bodelning för då blir det lågprioriterat och dom kanske rent av avsäger sig att göra det.