Skilsmässostatistik i Sverige, Europa och världen

Alla äktenskap håller inte hela livet. Skilsmässostatistik från Sverige, Europa och världen visar att både giftermål och skilsmässor blir allt vanligare.

Skilsmässostatistik i Sverige

Under 2013 skilde sig 26 933 par i Sverige, högst antal sedan 1975. Antalet skilsmässor har legat stadigt mellan 20 000–25 0000 per år under de senaste årtiondena (med enstaka undantag).

Sedan 2006 har både skilsmässor och vigslar ökat. Skilsmässofrekvensen har ökat från 2,2 skilsmässor per 1000 invånare 2006 till 2,8 under 2013. Detta placerar Sverige bland länderna med högst skilsmässofrekvens i Europa. 

Antal skilsmässor och skilsmässofrekvens i Sverige 2006–2016:
2006: 21 285 (2,2)
2007: 21 814 (2,3)
2008: 22 580 (2,3)
2009: 23 534 (2,4)
2010: 25 151 (2,5)
2011: 24 884 (2,5)
2012: 25 005 (2,5)
2013: 26 933 (2,8)
2014: 26 143 (2,7)
2015: 24 876 (2,5)
2016: 24 258 (2,5)

Äktenskapets längd i Sverige

Ett äktenskap varar i genomsnitt elva år i Sverige men det är inte ovanligt att skilja sig redan efter 4–5 år. De som håller ihop tills döden skiljer dem åt är gifta i genomsnitt 47 år. 

Brudparens ålder i Sverige

Brudparens ålder är högre nu än för 40 år sedan och samma sak kan sägas om skilsmässorna. 1978 var medianåldern för kvinnor som skilde sig 35 år och för män 38 år. 2014 låg siffran på 41 år respektive 45 år. Ungefär 66% av de som skilde sig under 2014 var 30–50 år.

Medianålder vid skilsmässa per kön och årtal i Sverige:
1978: Kvinna 35, man 38
1990: Kvinna 39, man 42
2002: Kvinna 40, man 44
2014: Kvinna 41, man 45 

Sveriges befolkning efter civil status (år 2016):
Ogifta: 5,2 miljoner
Gifta: 3,3 miljoner
Skilda: 962 726
Änkor/änklingar: 442 561 

Skilsmässostatistik i Europa

Inom EU genomfördes 2013* 2,1 miljon vigslar och 943 000 skilsmässor. Detta kan kokas ner till 4,1 giftermål per 1000 invånare och 1,9 skilsmässor per 1000 invånare. 

2013 hade Lettland har störst skilsmässofrekvens (3,6), följt av Litauen (3,4) och Danmark (3,4). Länderna med lägst skilsmässofrekvens var Irland (0,6), Malta (0,8) och Italien (0,9). Noterbart här är att skilsmässor fram till nyligen var förbjudna enligt lag i tre av länderna med lägst skilsmässofrekvens. I Italien blev skilsmässor tillåtna 1970, i Irland 1995 och på Malta så sent som 2011.

Länder med högst skilsmässofrekvens i Europa (år 2013):
1. Lettland 3,6
2. Litauen 3,4
3. Danmark 3,4
4. Sverige 2,8
5. Tjeckien 2,7

Länder med lägst skilsmässofrekvens i Europa (år 2013):
1. Irland 0,6
2. Malta 0,8
3. Montenegro 0,8
4. Italien 0,9
5. Makedonien 0,9

*Eurostat har ännu ingen fullständig rapport klar för åren efter 2013.

Skilsmässostatistik i USA

Sedan 90-talet har både antalet vigslar och skilsmässor sjunkit i USA. Idag ligger skilsmässofrekvensen på 3,2 av 1000 invånare, vilket är på samma nivå som Europas mest skilsmässobenägna länder.

Äktenskapets längd i genomsnitt: 8 år
Andra äktenskapets längd i genomsnitt: 10 år
Kvinnans genomsnittsålder vid första skilsmässan: 30
Mannens genomsnittsålder vid första skilsmässan: 32

Skilsmässofrekvens i USA 1990–2016:
1990: 4,7
1992: 4,8
1994: 4,6
1996: 4,3
1998: 4,2
2000: 4,0 
2002: 3,9
2004: 3,7
2006: 3,7
2008: 3,5
2010: 3,6
2012: 3,4
2014: 3,2
2016: 3,2

Skilsmässostatistik med barn inblandade

70% av alla barn som bor med två föräldrar har gifta föräldrar och 30% har föräldrar som bor ihop utan att vara gifta. Ungefär 50 000 barn är med om en separation varje år. Nästan dubbelt så många samboföräldrar (4,7%) separerar än gifta föräldrar (2,5%). 

Separationer blir allt vanligare med tiden. På 1950-talet hade bara några procent av alla 16-åringar separerade föräldrar, idag är den siffran över 30%.

Andel 16-åringar i Sverige med separerade föräldrar:

1985: 15%
2000: 27%
2011: 32%

Andel barn som upplevt en separation mellan åren 2000–2011 (i procent):
2000: 3,4
2001: 3,4
2002: 3,3
2003: 3,3
2005: 3,1
2006: 3,0
2007: 3,1
2008: 3,2
2009: 3,3
2010: 3,2
2011: 3,1

Skilsmässor i världen

Vi kan se stora skillnaderna mellan världens länder när det gäller skilsmässofrekvens. På vissa håll är skilsmässor nästan obefintliga, som i Chile där endast 3% av alla äktenskap slutar med skilsmässa. I Ryssland däremot skiljer sig 52% av brudparen.

Länder med högst skilsmässofrekvens i världen per 1000 invånare (år 2015):
1. Ryssland 4,8
2. Vitryssland 4,1
3. Gibraltar 3,2
4. Litauen 3,2
5. USA 3,2
6. Moldavien 3,1
7. Kuba 2,9
8. Danmark 2,9
9. Kina 2,8
10. Ukraina
20. Sverige 2,5

Länder med lägst skilsmässofrekvens i världen per 1000 invånare (år 2015):
1. Chile 0,1
2. Sri Lanka 0,15
3. Colombia 0,2
4. Guatemala 0,2
5. Vietnam 0,2
6. Bahamas 0,3
7. Indien 0,4
8. Libyen 0,5
9. Bosnien och Hercegovina 0,6
10. Irland 0,6

Synen på skilsmässor i världen

I vissa delar av världen är skilsmässor fortfarande tabu och synen på skilsmässor skiljer sig mycket mellan världens länder. I Pakistan, Uganda, Ghana och Filippinerna anser över 60% av de tillfrågade att skilsmässa är moraliskt oacceptabelt. Detta synsätt delas av få i Tyskland (7%), Frankrike (5%), Spanien (4%), Egypten (7%) och Jordanien (6%).

Källor: Eurostat, SCB, Statista, Wikipedia

Uppdaterad 13-05-2022.

Var den här artikeln hjälpsam?
HjälpsamInte hjälpsam

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!