Kristina Ahlman, legitimerad psykolog, ger tips på hur du hanterar din separation eller skilsmässa.

Om relationer och uppbrott

När en relation tar slut kan det kännas som att man förlorar en del av sig själv. Genom relationen har vi ofta både utvecklats och investerat oss själva, och när förhållandet tar slut kan det kännas som att vi till viss del tappar bort oss själva. Och det är inte så konstigt, eftersom en separation kan liknas vid en sorgeprocess där vi behöver tid att bearbeta det som hänt.

Ofta kan det till en början vara svårt att acceptera situationen. Separationen kanske påminner oss om tidigare separationer och om man känt sig otrygg som barn kan en separation vara ännu mer utmanande att bearbeta.

Det är inte ovanligt att vi går igenom de känslotillstånd som kännetecknar en kris. De olika faserna i en kris kallas för chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Faserna kan se lite olika ut för olika personer och man kan gå in och ut ur faserna under olika perioder.

Det är vanligt att reagera på separationen med chock, förtvivlan, ilska och uppgivenhet. Andra upplevelser kan vara overklighetskänslor, panikkänslor, hat, ångest, sömnproblem och fysiska symptom som t.ex. diffus smärta och muskelsvaghet. En del kan bli självdestruktiva och försöka döva smärtan genom att dricka alkohol eller svälta sig själva.

Men när chocken har lagt sig har de flesta av oss behov av att förstå vad som hänt, och göra det begripligt för att kunna hantera den nya situationen vi befinner oss i.

Vad kan du göra för att må bättre?

Smärtan varar inte för evigt

Du kan påminna dig om att det här är en övergående fas som kommer förändras och minska i intensitet med tiden. Att tänka på det kan underlätta smärtan när det känns som värst.

Acceptans & mindfulness

Försök inte undvika att känna dina känslor genom att skuldbelägga dig själv eller din f.d. partner. Möt istället dina känslor och öva på medveten närvaro. Du behöver inte tycka om dina känslor eller det du upplever – att acceptera innebär att du ser verkligheten som den är, “just nu känner jag såhär” och är ärlig med dig själv. Försök att inte undvika dina känslor genom att använda mat, rökning, alkohol eller på andra sätt döva dina känslor.

Skriv av dig

Ett bra sätt att bearbeta en separation kan vara att skriva dagbok – genom att skriva ner dina tankar och känslor när de uppstår kan du få perspektiv på dina upplevelser.

Våga be om hjälp

Att ta hjälp av och samtala med vänner kan hjälpa dig att hantera dina upplevelser. Att ha någon som lyssnar och finns där som känslomässigt stöd, men som också kan hjälpa dig rent praktiskt (hämta barn på dagis, låna ut en kastrull eller hjälpa till med formalia kring skilsmässohandlingar). Så våga be om hjälp. Om du är vän eller anhörig till någon som genomgår en separation, visa att du finns där.

Ta hand om dig själv

Försök att fokusera på dig själv och dina egna behov, på samma sätt som du skulle ta hand om någon du tycker om som har det jobbigt. Det kan hjälpa att umgås med vänner du brukar tycka om att umgås med, och göra aktiviteter du brukar tycka om att göra, trots att du är ledsen. Minska din isolering och den tid du ägnar åt att älta och grubbla på varför separationen uppstod.

Ta hand om dina fysiska behov, som att sova ordentligt. Om du grubblar på natten, kliv upp och gör något annat en stund. Om du har svårt att äta, ta med nötter eller frukt i väskan. Rör på dig genom promenader, yoga, simning eller annan träning som du tycker om. Att röra på kroppen skapar endorfiner som vi behöver när vi är nedstämda. Minska på dina egna krav om “hur saker borde vara” och tillåt dig att hoppa över föräldramöten och andra åtaganden som inte är absolut nödvändiga just nu.

Reflektera om framtiden

Senare kan det vara bra att påminna dig själv om vad det var som gjorde relationen med din f.d. partner speciell och vad du önskar ta med dig i framtida relationer. Påminn dig också om vad som inte fungerade och vad du skulle vilja förändra inför framtida relationer. Och tveka aldrig att söka professionell hjälp för att få stöd i sorgeprocessen.

 

Artikel skriven av: Kristina Ahlman, Legitimerad Psykolog på Pratamera Sverige AB.