​Hur upprättar man skilsmässopapper?

Ansöka om skilsmässa

Så kallade skilsmässopapper är den ansökan om skilsmässa som man skickar in till tingsrätten tillsammans med personbevis. Det går att köpa särskilda skilsmässopaket hos en jurist- eller advokatbyrå, exempelvis www.SkilsmässaOnline.se, där alla papper ingår.

Uppgifter och annan information vid skilsmässa

För att tingsrätten ska få in rätt uppgifter av er så finns det färdiga skilsmässopapper för er att fylla i och skicka eller lämna in till tingsrätten. Innan tingsrätten kan behandla er ansökan måste dock en avgift på 900 kr betalas in. Det är inte komplicerat att beställa dessa papper och de uppgifter som ska finnas med i ansökan är sedvanliga personuppgifter, om ni har gemensamma barn under 18 år och om ni ska ha gemensam vårdnad eller om en av er ska ha ensam vårdnad. Ni kan även välja om ni vill ha betänketid. En betänketid på 6 månader påbörjas dock om ni gemensamt eller någon av er varaktigt bor med och har vårdnaden om barn under 16 år.

Är ni inte överens om att en skilsmässa är det rätta för er så kan en av er ansöka på egen hand, se 14 kap. 4 § äktenskapsbalken (ÄktB) här. Vad som är viktigt att veta i detta skede är att en betänketid på minst 6 månader börjar löpa när maken som inte vill skiljas har blivit delgiven den andra makens yrkande om skilsmässa.

När en betänketid på minst 6 månader har tagit slut ska tingsrätten genom en dom upplösa äktenskapet. Detta föregås av att någon av er måste lämna in ett särskilt yrkande. Lämnas inte ett särskilt yrkande in inom ett år från det att betänketiden påbörjades så måste ni ansöka på nytt. Bestämmelser om betänketid hittar ni i 5 kap. ÄktB.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 0

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!