Måste jag ge min maka underhåll efter en skilsmässa?

Underhållsbidrag

Huvudprincipen är att varje make står för sin egen försörjning efter en skilsmässa. Skulle det vara så att den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll kan detta ske under en övergångstid. Det kan även vara så att ena maken behöver underhåll under längre tid än som nämnts ovan vilket kan ske under vissa förutsättningar. Domstolen måste vara restriktiv i sin bedömning vilket innebär att det endast är i vissa undantagssituationer som underhåll medges. 

Underhåll vid undantagssituationer efter skilsmässa

Det kan kännas jobbigt och ekonomiskt belastande för den make som kan komma att behöva betala underhållsbidrag till den andra maken efter en skilsmässa. Huvudtanken är att makarnas ekonomiska band till varandra "klipps av" i och med skilsmässan. Det kan dock vara så att den ena maken har vigt större delen av sin tillvaro till familj och hem och därför inte haft en egen ekonomisk inkomst under äktenskapet. 

Underhållsbidrag kan som ovan nämnts medges i två undantagssituationer. Den ena är under en övergångstid och finns till för att en make exempelvis ska kunna utbilda sig och på så sätt kunna få en bättre ekonomisk ställning eller helt enkelt bli självförsörjande. Detta undantag beror dock på vad som är skäligt för den betalande makens förmåga och övriga omständigheter och gäller som nämnts endast under en viss tid. Det andra undantaget gäller utan viss tid vilket självklart medför strängare krav att uppfylla för den make som anser sig vara i behov av underhåll. Utgångspunkten för detta undantag är att maken har "svårigheter att försörja sig själv sedan ett långvarigt äktenskap har upplösts" eller om det "finns andra synnerliga skäl" för underhållsbidrag så kan maken ha rätt till underhållsbidrag, se 6 kap 7 § tredje stycket ÄktB.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 4.25

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!