Så här skiljer du dig i Tyskland

För det första måste ett misslyckat äktenskap fastställas och formella villkor måste uppfyllas. Ett misslyckat äktenskap innebär att det äktenskapliga bandet inte längre existerar och att det inte finns någon möjlighet att förnya det. Så är fallet ifall båda makarna lever isär i mer än ett år och de ansöker om skilsmässa; eller ifall de lever isär i mer än tre år och endast en av makarna ansöker om skilsmässa. Detta eller dessa år av separation behövs innan man kan lämna in en ansökan om skilsmässa. Under det här året eller de här åren måste makarna leva isär permanent. Det är också viktigt att klargöra avsikten om en skilsmässa.

Behörigheten ligger i första hand där makarna har sin beständiga hemvist. Om du eller din partner är bokförda utanför Tyskland kan behörigheten vara i ett annat land.

Den så kallade Härteklausel (undantagsbestämmelse) bör ägnas uppmärksamhet. Om du och din partner har barn måste ni ta hänsyn till barnets välfärd. Under dessa omständigheter kommer det undersökas om det är nödvändigt att fortsätta äktenskapet.

Den rättsliga processen äger rum i Amstgericht (lokal domstol) eller snarare i Familiengericht (familjerätten). Till skillnad från andra prövningar i den lokala domstolen behöver du ha en advokat. Han eller hon kommer att ansöka om skilsmässa; skilsmässoansökan innehåller personuppgifter om makarna, bröllopsdagen och en anledning till ansökan. Om det inte finns någon överenskommelse som rör relaterade frågor (t ex underhållsbidrag), måste båda parter separat ansöka om skilsmässa i familjerätten. Som en del av framställningen får svaranden formulär för justering av pensionsrättigheter – under förutsättning att äktenskapet har varat mer än tre år.

Vid datumet för skilsmässan behöver båda makarna närvara personligen. Skilsmässan kan endast slutföras ifall båda makarna är juridiskt representerade.

Kan jag skiljas i Sverige?

Många gånger kan ni skiljas i Sverige även om ni gift er utomlands. I så fall gäller er skilsmässa i Sverige oavsett om ni fortfarande är registrerade som gifta utomlands. Kontakta en jurist för att se om ni kan skiljas i Sverige.

När ni fått er dom på skilsmässa i Sverige så godtar många andra länder den svenska domen på skilsmässa och det räcker att ni visar upp domen i utlandet för att bli registrerade som skilda där också.

www.SkilsmässaOnline.se är Sveriges största juristbyrå för skilsmässor och har ett paket kallat "Utlandspaketet" som är till för liknande fall. Fast pris och ni kan beställa det online. Visar det sig att ni inte kan skiljas i Sverige så kostar det er ingenting.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 4.5

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!