Så här skiljer du dig i Turkiet

Uppbrytningen av ett äktenskap är alltid tråkigt. Som sagt, det är viktigt att få till ett beslut så att båda parter kan gå vidare med sina liv. I Turkiet täcker äktenskapslagen äktenskap som är registrerade lokalt, samtidigt som de inte erkänner några beslut som fattas på annat håll. Ursprungligen formulerades det av Mustafa Kemal Atatürk för att återspegla europeiska standarder snarare än islamiska regler, familjerätten var modifierad i början av seklet för att återspegla sociala förändringar. Utländska medborgare som vill skilja sig måste bevilja en advokat en "fullmakt" att väcka talan i en turkisk civil domstol, vanligtvis, men inte uteslutande, i en öppen utfrågning.

Grunderna för skilsmässa är:

Domaren kan besluta att en försoning är möjlig i vilket fall beslutet kan vara separation under 1 - 3 år för att avgöra om det kommer att ske. Om skilsmässan inte godkänns så kan endera parten ansöka igen efter 3 år; äktenskapsskillnad borde beviljas.

Där det finns små utsikter till försoning kommer en domare att bevilja skilsmässa. Omgifte kommer inte att tillåtas inom en viss period, i allmänhet 300 dagar i fråga om kvinnor, eller där domaren bestämmer gentemot någon skyldig part.

Turkisk lag gör ingen bedömning av tillgångar som tillhör den part i vars namn de ursprungligen registrerades; det kan ha funnits ett äktenskapsförord. Men lagen tillåter domare att besluta enligt parternas ekonomiska bidrag under äktenskapet.

Om båda parter är angelägna om att skilja sig så kommer domaren att besluta om deras arrangemang enligt barnens ställning och ekonomi. Dessa arrangemang kan ändras av domaren, men i allmänhet kommer skilsmässan att gå vidare utan att göra några förändringar.

Kan jag skiljas i Sverige?

Många gånger kan ni skiljas i Sverige även om ni gift er utomlands. I så fall gäller er skilsmässa i Sverige oavsett om ni fortfarande är registrerade som gifta utomlands. Kontakta en jurist för att se om ni kan skiljas i Sverige.

När ni fått er dom på skilsmässa i Sverige så godtar många andra länder den svenska domen på skilsmässa och det räcker att ni visar upp domen i utlandet för att bli registrerade som skilda där också.

www.SkilsmässaOnline.se är Sveriges största juristbyrå för skilsmässor och har ett paket kallat "Utlandspaketet" som är till för liknande fall. Fast pris och ni kan beställa det online. Visar det sig att ni inte kan skiljas i Sverige så kostar det er ingenting.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 3.5

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!