Så här skiljer du dig i Tunisien

I motsats till andra muslimska länder ger Tunisien rätt att skiljas till både män och kvinnor (Paragraf 2, Kapitel 2, Code of personal status). Det finns tre typer av skilsmässa i Tunisien: skilsmässa vid gemensam överenskommelse, skilsmässa begärd vid felande och skilsmässa på begäran av maka eller make.

Till att börja med kräver skilsmässa enligt tunisisk lag en kallelse (inbjudan) från den sökande till svaranden, att inställa sig hos familjedomaren i en domstol av första instans för att delta i en medlingsprövning för att försöka lösa meningsskiljaktigheterna (på domarens kontor och med bara paret närvarande). Denna kallelse ska skickas 20 dagar före medlingsprövningen. Dessutom ger domaren en medlingsprövning om paret inte har några barn, och tre medlingsprövningar om det finns barn. Förresten, vid skilsmässa vid gemensam överenskommelse träffas paret bara för en medlingsprövning även om det finns barn.

Vid medlingsprövningen måste domaren göra ett antal tillfälliga åtgärder rörande omhändertagande av barnen, bidrag till deras boende, och umgängesrätt.

Om medlingsprövningen misslyckades med att lösa meningsskiljaktigheterna lämnas fallet vidare till domslut (i ett offentligt förhör). Här utbyter advokater sina rapporter och presenterar sina klienters krav och försvar. Slutligen uttalar domaren domen, antingen "skilsmässa" eller "avslag". Parterna har dock rätt att ta upp fallet igen inom en månad från att dom fallit. När denna period är till ända vinner domen laga kraft.

Kan jag skiljas i Sverige?

Många gånger kan ni skiljas i Sverige även om ni gift er utomlands. I så fall gäller er skilsmässa i Sverige oavsett om ni fortfarande är registrerade som gifta utomlands. Kontakta en jurist för att se om ni kan skiljas i Sverige.

När ni fått er dom på skilsmässa i Sverige så godtar många andra länder den svenska domen på skilsmässa och det räcker att ni visar upp domen i utlandet för att bli registrerade som skilda där också.

www.SkilsmässaOnline.se är Sveriges största juristbyrå för skilsmässor och har ett paket kallat "Utlandspaketet" som är till för liknande fall. Fast pris och ni kan beställa det online. Visar det sig att ni inte kan skiljas i Sverige så kostar det er ingenting.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 0

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!