Så här skiljer du dig i Thailand

Ett äktenskap må ha ingåtts i himmelriket, men när det tar slut i Thailand, krävs enligt kapitel VI, äktenskapets upphörande inom Familjerätten, ett visst juridiskt förfarande.

Det finns två varianter av skilsmässor i Thailand.

Skilsmässa efter Gemensam överenskommelse

Lagen medger att en make och maka får bestämma att deras äktenskap ska upphöra. Den här allra enklaste varianten äger rum på det lokala distriktskontoret som kallas Amphur eller Khet-kontoret, på mindre än en dag med bägge parter fysiskt närvarande. Skilsmässan kommer att godkännas efter att alla dokument har undertecknats. Följande dokument krävs;

Parterna som skiljer sig får inte ha några meningsskiljaktigheter kring barns vårdnad eller kring tillgångar. Om inte skilsmässan inte sker i samförstånd, hamnar den under en annan kategori.

Skilsmässa efter avgörande i Domstol

En tvistig skilsmässa kommer att kräva beslut i domstol vilket tar minst 3 månader. Någon av parterna måste åberopa grunder för skilsmässan och är skyldig att kunna bevisa åtminstone en grund inför barn- och familjedomstolen. En överenskommen separation som varat i minst tre år kan även utgöra grund. Under den rättsliga prövningen, måste också följande dokument finnas tillgängliga;

http://www.thailandcourt.com/divorce-in-thailand

Kan jag skiljas i Sverige?

Många gånger kan ni skiljas i Sverige även om ni gift er utomlands. I så fall gäller er skilsmässa i Sverige oavsett om ni fortfarande är registrerade som gifta utomlands. Kontakta en jurist för att se om ni kan skiljas i Sverige.

När ni fått er dom på skilsmässa i Sverige så godtar många andra länder den svenska domen på skilsmässa och det räcker att ni visar upp domen i utlandet för att bli registrerade som skilda där också.

www.SkilsmässaOnline.se är Sveriges största juristbyrå för skilsmässor och har ett paket kallat "Utlandspaketet" som är till för liknande fall. Fast pris och ni kan beställa det online. Visar det sig att ni inte kan skiljas i Sverige så kostar det er ingenting.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 0

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!