Så här skiljer du dig i Storbritannien

För att få en skilsmässa i Storbritannien så måste en man och kvinna först ha ett äktenskap som varat i minst ett år, och vara erkänt i Storbritannien. Vidare så måste någon av parterna har hemvist i endera Wales eller England under minst ett år före skilsmässan. Ett gift par kan lämna in skilsmässopapperna oberoende av en advokat om båda parter är överens om: 

  1. skälen för en skilsmässa;
  2. hur man ser efter barnen, om det finns några, och;
  3. hur pengar, egendom och ägodelar delas.

Annars kan en part av äktenskapet (sökanden) ansöka om äktenskapsskillnad, ansöka om ett decree nisi, samt, efter 6 månader, ansöka om ett decree absolute. Ansökan om äktenskapsslillnad kostar £500; skicka minst 2 kopior till domstolen, vart och ett med vigselbeviset. Sökande måste visa upp ett av fem skäl för skilsmässa vid framställningen:

  1. äktenskapsbrott;
  2. orimligt beteende (inklusive våld, hot, fylleri/droganvändning, eller vägran att betala för hushållet);
  3. svek (motparten lämnad utan sökandens godkännande, utan goda skäl, under längre än 2 år under de senaste 2,5 åren, och för att avsluta förhållandet); eller
  4. part har bott åtskilt under längre än 2 år (med skriftligt samtycke från motpart);
  5. eller bott skilt under 5 år (inget samtycke nödvändigt).

Motparten har 8 dagar att inte godkänna framställningen; annars kan ansökande part sedan ansöka om ett decree nisiDecree nisi är en framställning av en domstol som samtycker till skilsmässan. Om domaren håller med om de förändrade skälen i decree nisi, kan ansökanden sedan, efter sex veckor, ansöka om ett decree absolute, för attofficiellt avsluta äktenskapet. Om domaren eller motparten inte håller med någon del av processen, följ instruktionerna enligt den sittande domaren.

Kan jag skiljas i Sverige?

Många gånger kan ni skiljas i Sverige även om ni gift er utomlands. I så fall gäller er skilsmässa i Sverige oavsett om ni fortfarande är registrerade som gifta utomlands. Kontakta en jurist för att se om ni kan skiljas i Sverige.

När ni fått er dom på skilsmässa i Sverige så godtar många andra länder den svenska domen på skilsmässa och det räcker att ni visar upp domen i utlandet för att bli registrerade som skilda där också.

www.SkilsmässaOnline.se är Sveriges största juristbyrå för skilsmässor och har ett paket kallat "Utlandspaketet" som är till för liknande fall. Fast pris och ni kan beställa det online. Visar det sig att ni inte kan skiljas i Sverige så kostar det er ingenting.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 5.0

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!