Ingår skulder i bodelningen vid skilsmässa?

Skulder får räknas av

Skulder räknas in i en bodelning vid skilsmässa. Vid en bodelning delas nämligen alla gemensamma tillgångar mellan makarna. Huvudprincipen är att båda ska få med sig lika mycket ur skilsmässan. Detta är även tänkt att gälla om den ena maken råkar äga mer än vad den andra. Eftersom att skulder minskar din totala egendom får man därför göra avdrag för sina skulder.

Den så kallade skuldtäckningen

Regler om så kallad skuldtäckning finns i 2 § kap. 11 Äktenskapsbalken, Skuldtäckning betyder förenklat att man från sina egna tillgångar först får "dra av" sina skulder innan man räknar ihop båda makarnas egendom som sedan delas rakt av mellan makarna. Regeln finns för att det ska bli rättvist mellan makarna. Det är nämligen det överskjutande värdet av ens totala tillgångar och skulder som ska räknas när man delar upp sig. Rent praktiskt räknar man ihop sina tillgångar sedan drar man av sina skulder.

Om man som exempel har 100 000 kr i tillgångar och 50 000 kr i skulder blir övervärdet helt enkelt 50 000 kr. Det finns dock vissa regler kring skulderna som man bör komma ihåg. En sak är att skulden ska existera vid skilsmässotillfället vilket generellt är tidpunkten då skilsmässoansökan lämnas in. En skuld som uppstått därefter får man alltså inte räkna med. En annan viktig sak är att värderingen av skulden görs när boet anses fullt utrett. Detta innebär förenklat att värderingen av skulden ofta görs till det värde skulden har vid tillfället då man genomför själva bodelningen.

Det är viktigt att komma ihåg att man inte kan räkna med skulder som överstiger vad man har i tillgångar. Detta förklarar sig bäst med ett exempel. Anta att man har en skuld på 300 000 kr. Om man då äger tillgångar för 100 000 kr är man alltså totalt sett skuldsatt med 200 000 kr. Man får dock inte räkna med sig dessa 200 000 kr gentemot den andra maken när man lägger ihop vad man totalt äger i egendom och sedan delar med två. I detta fall blir istället värdet som man använder sig av helt enkelt 0 kr och inte -200 000 kr. Har man större skulder än tillgångar blir alltså resultatet att man får ta del av hälften av den andra makens övervärde vid skilsmässan.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 3.06

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!