​Räknas pension in i en bodelning vid skilsmässa?

Pension kan ingå vid bodelning beroende på typ

Hur man ska hantera denna fråga vid en bodelning beror till stor del på vilken typ av framtida underhållsstöd det är fråga om. De vanligaste typerna av pension som kommer att tas upp här är den allmänna (den du får av staten), den du får av din arbetsgivare, samt den du sparar ihop själv. Sammanfattningsvis är svaret på frågan att den allmänna inte räknas in, att tjänstepension allt som oftast inte räknas in, medan det du sparar själv ska räknas in i bodelningen vid en skilsmässa. Detta gäller alltså endast de pengar som inte har betalats ut än. När man väl fått ut pengarna ska dessa däremot alltid beaktas i bodelningen.

Komplicerade regler till grund för bestämmelserna

Reglerna om dessa olika former av underhåll som betalas ut när du blir äldre är dels svåra i sig och de försvåras än mer av att villkoren för dem kan se ut på många olika sätt. Därför kan vissa mer avancerade former (t.ex. löneväxling) vara svåra att bedöma vid en skilsmässa. Den regel som reglerar huruvida det framtida underhållet ska ingå eller undantas från bodelningen är 10 kap. 3 § Äktenskapsbalken. Andra regler som påverkar bedömningen är bestämmelser ur både Socialförsäkringslagen och Inkomstskattelagen. Frågan är därmed hur pengarna du i framtiden kommer att få utbetalt ska hanteras innan de betalats ut. Vad gäller det framtida underhåll du får av staten beaktas denna som nämnt inte vid skilsmässan. Det privata sparandet ska däremot ingå i bodelningen. När det gäller tjänstepension är det svårare att veta hur den ska behandlas och svaret kan bero på utformningen av villkoren. Förenklat kan man dock säga att så länge den är tecknad i arbetsgivarens namn (vilket den oftast är) så ska den inte räknas med när man gör bodelningen vid skilsmässan. Ytterligare en sak som är värd att veta är att om det framtida underhållet bedöms ingå i bodelningen så har man rätt att dra av för den skatt man i framtiden kommer behöva betala när pengarna betalas ut.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 5.0

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!