Så här skiljer du dig i Norge

Det första steget är separation, som uppnås genom att lämna in en ansökan till den lokala "Fylkesmannen" för att begära hemskillnad från din partner/make/maka. Om det finns några barn under 16 år så är du juridiskt skyldig att söka medling vid närmaste familjerådgivningskontor under en timme. Rådgivaren måste ha en relevant autentiserad utbildning för att medlingen ska vara officiell, efter avslutad medling får varje part ett certifikat som validerar möjliga gjorda överenskommelser.

Grundprincip; det datum då "Fylkesmannen" mottar separationsansökan eller en partner flyttar ut, är det officiella datumet för separationen, som bestämmer hur dina tillgångar delas. 

Om endera parten flyttar till en annan plats, måste du omedelbart lämna in din nya adress till "Statens Kartverk". Om endera parten hävdar ett fordon, se till att du registrerar det med "Vegvesenet". Den part som kommer att till största delen att ha hand om barn måste bekräfta detta med "Skatteetaten", särskilt om barnen är under 18 år. Alla barn över 12 år har en egen röst där med vilken förälder de vill uppehålla sig med, permanent eller delad vårdnad. Det kommer också att involvera barnskyddstjänster om någon av föräldrarna olämpliga för full vårdnad.

Det finns en möjlighet att få extra stöd för barn; det uppnås genom att begära stöd från ett av de lokala NAV-kontoren.

Efter minst ett års hemskillnad eller två år från inofficiell separation, är skilsmässan officiell. En part måste lämna in en ansökan som bekräftar skilsmässan. När "Fylkesmannen" har mottagit ansökan, kan du begära ett personligt möte om denne ser detta som en nödvändig åtgärd. Det måste finnas ett avtal från båda inblandade. Om allt är i sin ordning, är skilsmässan klar och avslutad.

Kan jag skiljas i Sverige?

Många gånger kan ni skiljas i Sverige även om ni gift er utomlands. I så fall gäller er skilsmässa i Sverige oavsett om ni fortfarande är registrerade som gifta utomlands. Kontakta en jurist för att se om ni kan skiljas i Sverige.

När ni fått er dom på skilsmässa i Sverige så godtar många andra länder den svenska domen på skilsmässa och det räcker att ni visar upp domen i utlandet för att bli registrerade som skilda där också.

www.SkilsmässaOnline.se är Sveriges största juristbyrå för skilsmässor och har ett paket kallat "Utlandspaketet" som är till för liknande fall. Fast pris och ni kan beställa det online. Visar det sig att ni inte kan skiljas i Sverige så kostar det er ingenting.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 0

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!