Så här skiljer du dig i Iran

Baserat på Irans regler och lagar finns det tre sätt att skilja sig på

Det enklaste sättet är när paret är överens om att skilja sig. Denna typ av skilsmässa kallas för obestridd skilsmässa, som härrör från mannens auktoritet.

Den andra typen, som är grunden för varje skilsmässa, är av mannens vilja. Artikel 1133 i iransk civilrätt implicerar att mannen, med tanke på alla de villkor som presenteras i denna lag, kan hänvisa till domstolen och begära en skilsmässa. Det finns dock en bestämmelse i denna lag som föreslår att kvinnan också kan hänvisa till domstolen och begära en skilsmässa, genom att betrakta villkoren i artiklarna (1119), (1129), och (1113). Vid ett sådant fall måste mannen betala alla sina avgifter till kvinnan.

Den tredje typen av skilsmässa är av kvinnans vilja. I det här fallet begär kvinnan, efter att ha lämnat vittnesmål, om skilsmässa från domstolen.

Enligt artikel 1130 i civilrätten, kan kvinnan begära om en skilsmässa i följande fall. Om domstolen finner det omöjligt att fortsätta ett liv i äktenskap och att det orsakar lidande och begränsningar, kan domstolen tvinga mannen att skilja sig eller, ifall detta inte är möjligt, kan domstolen bevilja skilsmässan.

Förbehåll: Lidande och begränsningar bestäms av domstolen. De följande fallen anses orsaka lidande och begränsningar:

  1. Mannen överger familjelivet i sex månader i följd eller totalt nio månader under ett års tid.
  2. Mannen är drog- eller alkoholberoende på ett sådant sätt att det påverkar parets liv.
  3. Mannen sätts i fångenskap eller i fängelse i fem år.
  4. Mannen misshandlar kvinnan.
  5. Mannen lider av obotliga psykiska störningar.

Om vigselbeviset har skrivit in villkor som ger kvinnan tillåtelse att skilja sig, ska dessa villkor tas i beaktning.

Länkar

Kan jag skiljas i Sverige?

Många gånger kan ni skiljas i Sverige även om ni gift er utomlands. I så fall gäller er skilsmässa i Sverige oavsett om ni fortfarande är registrerade som gifta utomlands. Kontakta en jurist för att se om ni kan skiljas i Sverige.

När ni fått er dom på skilsmässa i Sverige så godtar många andra länder den svenska domen på skilsmässa och det räcker att ni visar upp domen i utlandet för att bli registrerade som skilda där också.

www.SkilsmässaOnline.se är Sveriges största juristbyrå för skilsmässor och har ett paket kallat "Utlandspaketet" som är till för liknande fall. Fast pris och ni kan beställa det online. Visar det sig att ni inte kan skiljas i Sverige så kostar det er ingenting.


Var den här artikeln hjälpsam? Betygsätt det!
Nuvarande omdöme: 0

Rekommendera skilsmässa.se?

Vi har ett "ä" i vår webbadress. Därför kan det vara lite knepigt att länka hit. Men bara kopiera adressen nedan, så blir det rätt!